Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Wiskunde 5 structuren, algebra, statistiek, kegelsneden, goniometrie26427/1839/2021/1/70
Studiegids

Wiskunde 5 structuren, algebra, statistiek, kegelsneden, goniometrie

26427/1839/2021/1/70
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Wiskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Meskens Ad
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 96,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van Wiskunde 3 structuren, vectorrekening, driehoeksmeting en Wiskunde 4 algebra, analytische meetkunde, goniometrie

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kunnen de elementaire theorie der kegelsneden verwoorden en toepassen
kunnen de goniometrische formules opsommen, uitleggen en toepassen
kunnen de principes van de elementaire statistiek verwoorden en toepassen
kunnen de principes van de elementaire vectorruimtentheorie verwoorden en toepassen
kunnen goniometrische vergelijkingen oplossen
kunnen de elementaire theorie van rijen en reeksen verwoorden en toepassen
kunnen bewerkingen uitvoeren met complexe getallen

Leerinhoud

Rijen en reeksen, Complexe getallen,  Kegelsneden: algemeen, Driehoeksmeting, Goniometrische formules, Statistiek (zelfstudie)

Studiematerialen (lijst)

Cursus Wiskunde 5 structuren, algebra, statitiek, kegelsneden, goniometrieVerplicht€ 10,00
StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00schriftelijk examen 180'
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk examen 180'