Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Nederlands 1 mondelinge vaardigheden33047/1839/2021/1/13
Studiegids

Nederlands 1 mondelinge vaardigheden

33047/1839/2021/1/13
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Nederlands
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Nederlands
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van der Kuylen Dennis
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
communiceert vlot en correct
leest expressief voor
past de conventies van  gespreksvormen toe tijdens een interview, een debat of een professioneel gesprek.
presenteert een vakgebonden onderwerp
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
benoemt de aspecten van deugdelijke en ondeugdelijke argumenten
beschrijft kenmerken van klanken
past de basiskennis van de uitspraakleer toe in fonetische transcripties 
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
ontwikkelt strategieën om woordenschat uit te breiden

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel oefen je je mondelinge taalvaardigheid aan de hand van diverse gespreksvormen en presentatietechnieken.

Je verdiept je in de basiskennis van de fonetiek.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Nederlands 1 mondelingVerplicht€ 1,15
 • Auteur: Magda Mommaerts en Deeviet Caelen
StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): VerplichtOnderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets20,00mondeling examen: 20' / student
Semester 1Vaardigheidstoets hands on40,00mondeling
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)40,00mondeling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)40,00mondeling + indienen taak
Tweede examenperiodeKennistoets20,00mondeling examen: 20' / student
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00mondeling

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere
deelexamens met name de een kennistoets, een vaardigheidstoets hands on en een vaardigheidstoets hands on permanent. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan
wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de
student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De
deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op
20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.