Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Frans 5 toegepaste didactiek26396/1839/2021/1/83
Studiegids

Frans 5 toegepaste didactiek

26396/1839/2021/1/83
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Frans
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Faes Sophie
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
kan leerlingen met leerstoornissen begeleiden voor het vak Frans
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
kan leerlingen 'leren leren' voor het vak Frans
Interactie: taal ontwikkelen
kan taalgericht vakonderwijs concreet toepassen
kan tekstueel didactisch materiaal correct opstellen
kunnen vlot en correct mondeling en schriftelijk communiceren (niveau B2)
beheersen de basisgrammatica en -uitbreidingsgrammatica d.w.z.kunnen de belangrijkste grammaticale regels toepassen in de 5 vaardigheden (niveau B2)
beheersen de basissen uitbreidingswoordenschat d.w.z. kunnen de woordenschat naar vorm en inhoud juist gebruiken in de 5 vaardigheden(niveau B2)
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheersen de basissen uitbreidingswoordenschat d.w.z. kunnen de woordenschat naar vorm en inhoud juist gebruiken in de 5 vaardigheden(niveau B2)
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen implementeren, in functie van de aanwezige diversiteit en in functie van differentiatie
kan differentiërend werken, in functie van de aanwezige diversiteit in de klas
kan ludieke werkvormen gebruiken om de lln te motiveren
kan werkvormen selecteren in functie van de beginsituatie en doelstellingen
kan werkvormen selecteren/bedenken/uitwerken voor het inoefenen van de spreekvaardigheid
Kan werkvormen selecteren en bedenken/uitwerken voor het inoefenen van de schrijfvaardigheid
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kan de lesvoorbereidingen /minilessen van andere studenten evalueren
kan reflecteren over de eigen lesvoorbereidingen /minilessen/opdrachten
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
Interactie: Taal ondersteunen
beheersen de basisgrammatica en -uitbreidingsgrammatica d.w.z.kunnen de belangrijkste grammaticale regels toepassen in de 5 vaardigheden (niveau B2)
beheersen de basissen uitbreidingswoordenschat d.w.z. kunnen de woordenschat naar vorm en inhoud juist gebruiken in de 5 vaardigheden(niveau B2)
Interactie: Authentiek communiceren
kunnen vlot en correct mondeling en schriftelijk communiceren (niveau B2)
Leerbevordering: geschikte media hanteren
Kan geschikte media (You Tube, TV 5, Powerpoint, ..) selecteren en hanteren bij het uitwerken/ geven van een les Frans

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus Cours de didactique du français langue étrangère - deel 2Verplicht€ 5,00
  • Auteur: Goldwasser J.
Handboek La classe de langueAanbevolen€ 31,00
  • Auteur: Tagliante
Handboek La Phonétique + CD AudioAanbevolen€ 22,00
  • Auteur: Abry D., Veldeman-Abry J.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00