Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Engels 5 taal en cultuur26393/1839/2021/1/78
Studiegids

Engels 5 taal en cultuur

26393/1839/2021/1/78
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Engels
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Engels
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Engels 5 taal en cultuur
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Vollebregt Joos
Andere co-titularis(sen): Van Elsacker Annick
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kunnen vlot, correct en authentiek mondeling en schriftelijk communiceren (niveau C1-C2 ) met zeer diverse doelgroepen, ook voor academische en professionele doelen
kunnen taken presenteren a.d.h.v. elektronische media
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kunnen literaire en zakelijke teksten analyseren en kritisch bespreken over zeer diverse onderwerpen. Zij hebben oog voor impliciete boodschappen, taalregisters, stijlfiguren en, tekstopbouw
kunnen mondeling en schriftelijk rapporteren en interageren over authentieke schriftelijke en mondelinge culturele uitingen in schriftelijke en audiovisuele media, daarbij een coherente argumentatie gebruikend
kunnen belangrijke gebeurtenissen en personen uit de Angelsaksische cultuur (vnl. GB en de VS) chronologisch en contextueel situeren
beheersen de basis- en uitbreidingswoordenschat, d.w.z. kunnen de woordenschat naar vorm en inhoud en contextueel juist gebruiken in de vijf vaardigheden (niveau C1-C2)
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kunnen de eigen situatie m.b.t. kennis en vaardigheden correct inschatten en systematiseren
kunnen de vastgestelde tekorten m.b.t. kennis en vaardigheden remediëren
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kunnen het elektronisch leerplatform en diverse sites gebruiken om diverse taaloefeningen te maken en zich te informeren over de maatschappelijke en culturele gebeurtenissen en de evolutie op vakgebied te volgen
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kunnen de vastgestelde tekorten m.b.t. kennis en vaardigheden remediëren

Leerinhoud

- Alle kennis van Engels Taal en Cultuur 1, 2, 3 & 4 wordt als basiskennis beschouwd.
- Woordenschat wordt, grotendeels zelfstandig, uitgebreid aan de hand van teksten over allerlei culturele en literaire onderwerpen. De studenten bereiden de colleges voor door informatie op te zoeken over de auteur, het onderwerp, het genre... De studenten doen ook aan tekstanalyse. Al dit persoonlijk werk komt samen met hun notities en mening over de tekst in hun portfolio.
- De studenten verwerken ook de nodige grammatica. Belangrijk hierbij is dat de studenten gebruik kunnen maken van metataal om grammatica te duiden.
- De studenten lezen thuis boeken en maken hier verwerkingsopdrachten rond.
- Van de studenten wordt verwacht dat ze een interesse hebben in Angelsaksische cultuur en deze tonen in hun werk.
- De studenten doen aan peer-teaching.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Background information: the English-speaking worldVerplicht€ 5,75
 • Auteur: J. De Brucker en W. Belmans
Cursus Literature: a readerVerplicht€ 1,79
 • Auteur: J. De Brucker en W. Belmans
StudiewijzerVerplicht
Het IPA (International Phonetic Alphabet)Verplicht
SSL- en CLT- opdrachten van de WebQuests en het op jouw niveau aangeboden pakket FonF-oefeningen tijdens de split-classlessen.Verplicht
An A to Z of Common ErrorsVerplicht€ 20,50
 • Auteur: J. Cumps & D. Phillips
Britain for Learners of EnglishVerplicht€ 60,00
 • Auteur: J. O'Driscoll
English Vocabulary in use: Upper-Intermediate Book with Answers and Enhanced eBookVerplicht€ 36,00
 • Auteur: M. McCarthy & F. O'Dell
Oxford Practice Grammar: Advanced with key Practice-Boost CD-ROM PackVerplicht€ 37,00
 • Auteur: G. Yule
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00
www.teachingenglish.org.ukVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets30,00schriftelijk examen 180 min
Semester 1Vaardigheidstoets hands on35,00schriftelijk + mondeling
Semester 1Portfolio35,00schriftelijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets30,00schriftelijk examen 180 min
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on35,00schriftelijk + mondeling
Tweede examenperiodePortfolio35,00schriftelijk