Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
MO 5 toegepaste didactiek26408/1839/2021/1/06
Studiegids

MO 5 toegepaste didactiek

26408/1839/2021/1/06
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Muzikale Opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Janssen Monique
Andere co-titularis(sen): Vertommen Lore
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
beluistert muziek op een didactisch correcte wijze in het basisonderwijsmuziek
zingt op een didactische correcte wijze in het basisonderwijs
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen implementeren, in functie van de aanwezige diversiteit en in functie van differentiatie
kan differentiërend werken, in functie van de aanwezige diversiteit in de klas
kan doelgerichte lesopdrachten uitwerken voor leerlingen van het basisonderwijs
kan verschillende werkvormen, methodieken en didactische processen voor muzieklessen in het basisonderwijs toepassen in de lespraktijk
past de samengestelde muzikale gedragsvormen en arrangement-technieken toe in afgebakende didactische delen op een muzikale, gedifferentieerde en genrevrije wijze;
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
ontwikkelt muzikale spelvormen voor het basisonderwijs
ontwikkelt klankspelen en grafische notatievormen voor het basisonderwijs
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de administratieve verplichtingen van een leerkracht weergeven
kan een jaarvorderingsplan uitwerken

Leerinhoud

Thema Methodiek SO5:
Samengestelde muzikale gedragsvormen en arrangement-technieken toepassen in afgebakende didactische delen op een muzikale, gedifferentieerde, concentrische en genrevrije wijze. 


Methodiek basisonderwijs :
muzikale spelvormen voor het basisonderwijs
klankspelen en grafische notatievormen voor het basisonderwijs
muziek beluisteren in het basisonderwijs
zingen met kinderen in het basisonderwijs

Studiematerialen (lijst)

Liedbundels allerhandeVerplicht€ 31,70
Cursus Arrangement en compositie 5Verplicht€ 5,00
StudiewijzerVerplicht
Handboek Docentenmap en cd's Intro 1 thvVerplicht€ 94,40
  • Auteur: Joost Overmans ea
Handboek Toetsen Intro 1thvVerplicht€ 38,10
  • Auteur: Joost Overmars ea
Handboek Werkboek Intro 1thvVerplicht€ 31,10
  • Auteur: Joost Overmars ea

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen28,00 uren
Werktijd buiten de contacturen35,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)34,00thema Methodiek Basisonderwijs 5 E. Alders
Aanwezigheid verplicht in de lessen.
Code Fail is hier van toepassing
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)66,00thema Methodiek SO5 M. Janssen: permanente evaluatie + inleveren eindopdracht. Datum wordt bekend gemaakt voor de kerstvakantie
Aanwezigheid verplicht in de lessen.
Code Fail is hier van toepassing
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht66,00thema Methodiek SO5, M. Janssen: mondeling examen: 30 min/student in lokaal 04.018
Code Fail is hier van toepassing
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on34,00thema Methodiek Basisonderwijs 5, E. Alders: mondeling examen: 30' min per student
Code Fail is hier van toepassing

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student voor één deelexamen een deelcijfer behaalt tussen 8/20 en 9,5/20, wordt de eindscore voor het opleidingsonderdeel bepaald door het gewogen gemiddelde van de deelexamens.Voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel worden meerdere deelexamens georganiseerd.
- In het deelexamen Secundair Onwderwijs 5 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: past de samengestelde muzikale gedragsvormen en arrangement-technieken toe in afgebakende didactische delen op een muzikale, gedifferentieerde en genrevrije wijze.
- In het deelexamen Basisonderwijs 5 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: de student kan doelgerichte lesopdrachten uitwerken voor leerlingen van het basisonderwijs, de student kan verschillende werkvormen, methodieken en didactische processen voor muzieklessen in het basisonderwijs toepassen in de lespraktijk.