Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
MO 1 musiceren23911/1839/2021/1/80
Studiegids

MO 1 musiceren

23911/1839/2021/1/80
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Muzikale Opvoeding
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als MO 1 musiceren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Acke Tim
Andere co-titularis(sen): Alders Elisabeth, Rymen Tine, Steeman Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 45,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

leerbevordering: de beginsituatie bepalen
kan muzikale diversiteit binnen klasgroep detecteren en hanteren
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
demonstreert eutone houding tijdens het zingen
demonstreert het zingen van eenvoudige intervallen en kan een melodie juist intoneren
demonstreert majeur, mineur en dominantseptiemakkoorden aan de piano
kan de verschillende ademtypes onderscheiden en een gezonde, lage ademhaling toepassen in eenvoudige liederen, met juist ademritme
kan zichzelf begeleiden aan de piano tijdens het zingen van een eenvoudig lied (max 3 akkoorden)
maakt correcte verbindingen tussen akkoorden in verschillende liggingen aan de piano
past muzikale aspecten (inzet, tempo, volume, continuïteit,...) correct toe bij een uitvoering
verwerft en demonstreert eenvoudig repertoire (eenstemmig, meerstemmig, canon) in verschillende talen en stijlen
demonstreert zelfstandig meerstemmig zingen. 

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel Musiceren 1 heeft 4 thema's:

-Zang 1

-Samenzang 1
- Liedbegeleiding 1
-Ensemble 1

Binnen het opleidingsonderdeel Musiceren 1 komen de volgende muzikale vaardigheden aan bod: zang, samenzang, samenspel, liedbegeleiding en piano, directie.In oefeningen en practicum komt extra piano aan bod.
Studiematerialen (lijst)

Cursus liedbegeleiding/partiturenVerplicht€ 2,50
Cursus samenzang/partiturenVerplicht€ 7,50
StudiewijzerVerplicht
Handboek In koor natuurlijk zingenAanbevolen€ 24,95
  • Auteur: Van der Vinne K.
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges35,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
  • Opmerking: Kostprijs bedraagt maximum 45 euro.
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,33Vaardigheidstoets permanent (20%) – thema zang Tine Rymen- mondeling – permanente evaluatie
Code fail is hier van toepassing.
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)8,33thema Liedbegeleiding 1 Greet Steeman
Semester 1Vaardigheidstoets hands on20,00thema Liedbegeleiding 1 Greet Steeman
eerste examenperiode permanente evaluatie en praktijk examen: 10'/ student
Code fail is hier van toepassing.
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)21,34thema Ensemble 1 Tim Acke
Code fail is hier van toepassing.
Semester 1Vaardigheidstoets hands on20,00Vaardigheidstoets hands on – thema samenzang – Tom Johnson -mondeling: 20' /groepje van 4 studenten
Code fail is hier van toepassing.
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)10,00Permanente evaluatie , oefeningen en practicum
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00Vaardigheidstoets – thema samenzang: mondeling examen Tom Johnson: 20' per groepje van 4 studenten
Code fail is hier van toepassing.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on21,34thema Ensemble 1 Tim Acke
tweede examenperiode praktijk examen ensemble: 60'
Code fail is hier van toepassing.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on38,33thema Liedbegeleiding 1 Greet Steemantweede examenperiode praktijk examen liedbegeleiding: 10' / studentCode fail is hier van toepassing.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,33Vaardigheidstoets – thema zang - Tine Rymen - mondeling examen– 10' per student
Code fail is hier van toepassing.


Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student voor één deelexamen een deelcijfer behaalt tussen 8/20 en 9,5/20, wordt de eindscore voor het opleidingsonderdeel bepaald door het gewogen gemiddelde van de deelexamens.Voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel worden meerdere deelexamens georganiseerd.
- In het deelexamen Liedbegeleiding 1 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: maakt correcte verbindingen tussen akkoorden in verschillende liggingen aan de piano , kan zichzelf begeleiden aan de piano tijdens het zingen van een eenvoudig lied (max 3 akkoorden), demonstreert majeur, mineur en dominantseptiemakkoorden aan de piano, past muzikale aspecten (inzet, tempo, volume, continuïteit,...) correct toe bij een uitvoering
- In het deelexamen Ensemble 1 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: kan muzikale diversiteit binnen klasgroep detecteren en hanteren
- In het deelexamen Zang & Samenzang 1 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: demonstreert eutone houding tijdens het zingen , demonstreert het zingen van eenvoudige intervallen en kan een melodie juist intoneren, kan de verschillende ademtypes onderscheiden en een gezonde, lage ademhaling toepassen in eenvoudige liederen, met juist ademritme , verwerft en demonstreert eenvoudig repertoire (eenstemmig, meerstemmig, canon) in verschillende talen en stijlen.