Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
MO 2 musiceren23914/1839/2021/1/85
Studiegids

MO 2 musiceren

23914/1839/2021/1/85
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Muzikale Opvoeding
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als MO 2 musiceren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Rymen Tine
Andere co-titularis(sen): Alders Elisabeth, Steeman Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 45,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

leerbevordering: de beginsituatie bepalen
kent de verschillende stemtypes, kan deze onderscheiden en personen op basis hiervan onderscheiden
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
begeleidt eenvoudige liederen aan de piano en zingt zelf mee
demonstreert de kleine antieke en grote tertstoonladders, stijgend, dalend en in tertssprongen
demonstreert eutone houding en lage ademhaling tijdens het zingen met een gepaste articulatie
kan eenvoudige eenstemmige en meerstemmige liederen zingen van verschillende genres in verschillende talen
kan verbanden leggen tussen muziektheoretische basisbegrippen ter verhoging van hun algemeen inzicht en overzicht
kan volgende muzikale begrippen: Onregelmatige maatsoorten, kerkmodi, akkoordenleer uitleggen leest sol- en fa-sleutel oefeningen aan een vooropgesteld tempo. (niveau 2)
onderscheidt auditief alle intervallen van prime tot kwint (niveau 1)
voert gekende akkoorden prima vista uit in eenvoudige ritmepatronen aan de piano
de leerlingen lezen sol- en fa-sleuteloefeningen aan een vooropgesteld tempo (niveau 3)

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel Musiceren 2 heeft 4 thema's:

-Zang

-Samenzang 2
- Liedbegeleiding 2
- AML 2

Binnen het opleidingsonderdeel Musiceren 2 komen de volgende muzikale vaardigheden aan bod: zang, samenzang, algemene muziekleer, liedbegeleiding en piano, directie. Er is extra practicum en oefentijd voor piano.

Studiematerialen (lijst)

Cursus liedbegeleiding/partiturenVerplicht€ 5,00
Cursus zang-samenzang/partiturenVerplicht€ 7,50
StudiewijzerVerplicht
Handboek In koor natuurlijk zingenAanbevolen€ 24,95
  • Auteur: Van der Vinne K.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges35,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
  • Duur: Semester
  • Opmerking: Kostprijs bedraagt maximum 45 euro, nog te verrekenen.
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands on20,00Vaardigheidstoets (20%) – onderdeel zang - mondeling examen Tine Rymen én Greet Steeman– 15' per student - een geslaagd deelcijfer kan overgedragen worden naar tweede zittijd
Code fail is hier van toepassing.
Semester 2Vaardigheidstoets hands on15,00thema Liedbegeleiding 2 - geslaagd deelcijfer kan overgedragen worden naar tweede zittijdeerste examenperiode praktijk examen G. Steeman liedbegeleiding: 15' / studentCode fail is hier van toepassing.
Semester 2Vaardigheidstoets hands on33,34thema AML - geslaagd deelcijfer kan overgedragen worden naar tweede zittijd
AML :eerste examenperiode mondeling examen AML E. Alders: 30' / student
Code fail is hier van toepassing.
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)8,33thema Liedbegeleiding 2 - G. Steeman geslaagd deelcijfer kan overgedragen worden naar tweede zittijd
Semester 2Vaardigheidstoets hands on13,33Vaardigheidstoets (13,33%) – onderdeel samenzang – mondeling examen T. Johnson- 20' per groepje van 4 studenten - een geslaagd deelcijfer kan overgedragen worden naar tweede zittijd
Code fail is hier van toepassing.
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)10,00Onderdeel piano: oefeningen en practicum, permanente evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on13,33Vaardigheidstoets (13,33%) – thema samenzang – mondeling examen , T. Johnson- 20' per groepje van 4 studenten
Code fail is hier van toepassing.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on33,34thema AML tweede examenperiode mondeling examen E. Alders AML: 30' / student
Code fail is hier van toepassing.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on33,33thema Liedbegeleiding 2 tweede examenperiode praktijk examen liedbegeleiding G. Steeman: 15' / student
Code fail is hier van toepassing.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00Vaardigheidstoets (20%) – thema zang - mondeling examen T.Rymen én G. Steeman -15' per student
Code fail is hier van toepassing.

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student voor één deelexamen een deelcijfer behaalt tussen 8/20 en 9,5/20, wordt de eindscore voor het opleidingsonderdeel bepaald door het gewogen gemiddelde van de deelexamens.Voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel worden meerdere deelexamens georganiseerd.
- In het deelexamen Liedbegeleiding 2 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: begeleidt eenvoudige liederen aan de piano en zingt zelf mee, voert gekende akkoorden prima vista uit in eenvoudige ritmepatronen aan de piano.
- In het deelexamen AML 2 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: kan verbanden leggen tussen muziektheoretische basisbegrippen ter verhoging van hun algemeen inzicht en overzicht,kan volgende muzikale begrippen: Onregelmatige maatsoorten, kerkmodi, akkoordenleer uitleggen leest sol- en fa-sleutel oefeningen aan een vooropgesteld tempo), onderscheidt auditief alle intervallen van prime tot kwint
- In het deelexamen Zang & Samenzang 2 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: kent de verschillende stemtypes, kan deze onderscheiden en personen op basis hiervan onderscheiden, demonstreert eutone houding en lage ademhaling tijdens het zingen met een gepaste articulatie, demonstreert de elementaire dirigeertechnieken (neutrale lichaamshouding, handhouding, toonopgave, aanvangshouding, slagbeweging, terugvering, inzetten en afslaan), demonstreert de kleine antieke en grote tertstoonladders, stijgend, dalend en in tertssprongen, kan eenvoudige eenstemmige en meerstemmige liederen zingen van verschillende genres in verschillende talen.