Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
PKV muziek 5 muzikale begeleiding26419/1839/2021/1/89
Studiegids

PKV muziek 5 muzikale begeleiding

26419/1839/2021/1/89
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Project Kunstvakken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Steeman Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
begeleidt zichzelf aan de piano bij het zingen van een prima vista notenleerles
perfectioneert de pianotechnische vaardigheden door middel van pianorepertoire en oefeningen
speelt de begeleiding van een koorwerk aan de piano in de originele toonaard en getransponeerd terwijl hij afwisselend de verscheidene stemmen zingt
speelt een eigengemaakte pianobegeleiding bij een meerstemmig a capella vocaal werk en zingt de zangpartijen
zingt een chromatische toonladder en begeleidt zichzelf aan de piano aan de hand van tussendominanten
zingt melodieën uit een ruim repertoire, notenleerlessen en begeleidt zichzelf op gepaste wijze aan de piano

Leerinhoud

Binnen het opleidingsonderdeel Muzikale Begeleiding 5 komt praktische harmonie aan de piano aan bod.
Er wordt dieper ingegaan op zingen en begeleiden aan de piano als geïntegreerde vaardigheid. De student onderhoudt en ontwikkelt zijn pianistieke vaardigheden.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Praktische harmonie en partiturenVerplicht€ 5,00
Cursus samenzang/partiturenVerplicht€ 7,50
StudiewijzerVerplicht
www.ismlp.orgVerplicht

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Liedbundels allerhande

Handboeken: Doe je mee AMV 3? Doe je mee AMV 4 ? (lerarenboek 22 €)
Auteur: J. De Ryck - L. Dieltiens - M. Van den Broeck

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen71,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands on75,00Praktische harmonie 5 G. Steeman
praktijk examen: 20'/student in lokaal 4.015 + 20'/student voorbereiding in lokaal 4.014
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00Praktische harmonie 5
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00PRAKTISCHE HARMONIE 5: G. Steeman
praktijk examen: 20'/student in lokaal 4.015 + 20'/student voorbereiding in lokaal 4.014