Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
MO 5 musiceren26407/1839/2021/1/69
Studiegids

MO 5 musiceren

26407/1839/2021/1/69
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Muzikale Opvoeding
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als MO 5 musiceren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Acke Tim
Andere co-titularis(sen): Alders Elisabeth, Rymen Tine, Steeman Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
begeleidt eenstemmige en meerstemmige liederen en demonstreert afwisselend de verscheidene stemmen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
demonstreert de relevante akkoorden aan de piano en kan deze transponeren met behoud van stijlkennis
heeft de eigen zangtechniek geperfectioneerd qua uitvoering m.b.t. plaatsing, projectie, articulatie, registerovergang, ademhaling, resonantie
kan liederen kaderen in een historische en muziektheoretische context
voert de begeleiding van een lied prima vista uit aan de piano en zingt gelijktijdig de melodie
beheerst en past basisslagtechniek toe in eenvoudig meerstemmig repertoire.
repeteert met een groep zangers met eenvoudig meerstemmig repertoire.
demonstreert zelfstandig meerstemmig zingen. 
demonstreert basisvaardigheden in koor zingen: homogeniteit, klinkerkleuring, tekstuitspraak, beleving, opvolgen instructies en zichtlezing.
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan een meerstemmig lied aanleren en dirigeren (ook in samengestelde maatsoorten)
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de relevante aspecten (zoals planning, structuur, timing) die bij de organisatie van een concert horen op een efficiënte manier in de praktijk uitvoeren

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel Musiceren 5 heeft 3 thema's:
-Zang en Samenzang 5
- Liedbegeleiding 5
- Arrangement en Ensemble 5

Binnen het opleidingsonderdeel Musiceren 5 komen de volgende muzikale vaardigheden aan bod: zang, samenzang, samenspel, arrangement, liedbegeleiding en piano.

Studiematerialen (lijst)

Cursus liedbegeleiding/partiturenVerplicht€ 5,00
Cursus zang-samenzang/partiturenVerplicht€ 7,50
StudiewijzerVerplicht
Handboek In koor natuurlijk zingenVerplicht€ 24,95
  • Auteur: Van der Vinne K.
Handboek stemvorming - een doe-boek voor dirigenten en koorzangersAanbevolen€ 15,00
Handboek voor koordirigentenAanbevolen€ 15,00
  • Auteur: Juliaan Wilmots - Michael Scheck

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,00 uren
Werktijd buiten de contacturen62,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands on33,33thema Arrangement en Ensemble 5, T. Acke
ARRANGEMENT EN ENSEMBLE
eerste examenperiode schrijfopdracht inleveren via mail in examenperiode
code fail is hier van toepassing
Semester 1Vaardigheidstoets hands on33,33thema Liedbegeleiding 5 , G. STeeman, mondeling examen

eerste examenperiode praktijkexamen liedbegeleiding G. Steeman : 20' / student+ 20'/student voorbereiding
code fail is hier van toepassing
Semester 1Vaardigheidstoets hands on20,00Vaardigheidstoets – thema zang - mondeling, geïntegreerd examen met liedbegeleiding , G. STeeman én T. RYmen- 20' per student + 20' voorbereiding
code fail is hier van toepassing
Semester 1Vaardigheidstoets hands on13,33Vaardigheidstoets – thema samenzang – mondeling examen, T Johnson
20' per 4 studenten
code fail is hier van toepassing
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00Vaardigheidstoets – thema zang - mondeling geïntegreerd examen samen met liedbegeleiding , T. Rymen én G. STeeman- 20' per student + 20' voorbereiding
code fail is hier van toepassing
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on33,33thema Arrangement en Ensemble 5 , T. Acke
tweede examenperiode Mondeling examen: 60'
code fail is hier van toeapssing
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on33,33thema Liedbegeleiding 5 :
tweede examenperiode geïntegreerd praktijkexamen liedbegeleiding, G. Steeman: 20' / student+ 20'/student voorbereiding
code fail is hier van toepassing
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on13,33Vaardigheidstoets – thema samenzang – mondeling examen -T. Johnson, 20' per 4 studenten
code fail is hier van toepassing

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student voor één deelexamen een deelcijfer behaalt tussen 8/20 en 9,5/20, wordt de eindscore voor het opleidingsonderdeel bepaald door het gewogen gemiddelde van de deelexamens.Voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel worden meerdere deelexamens georganiseerd.
- In het deelexamen Liedbegeleiding 5 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: demonstreert de relevante akkoorden aan de piano en kan deze transponeren met behoud van stijlkennis , begeleidt eenstemmige en meerstemmige liederen en demonstreert afwisselend de verscheidene stemmen, voert de begeleiding van een lied prima vista uit aan de piano en zingt gelijktijdig de melodie.
- In het deelexamen Arrangement & Ensemble 5 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: kan de relevante aspecten (zoals planning, structuur, timing) die bij de organisatie van een concert horen op een efficiënte manier in de praktijk uitvoeren.
- In het deelexamen Zang & Samenzang 5 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: : kan een meerstemmig lied aanleren en dirigeren (ook in samengestelde maatsoorten), heeft de eigen zangtechniek geperfectioneerd qua uitvoering m.b.t. plaatsing, projectie, articulatie, registerovergang, ademhaling, resonantie, kan liederen kaderen in een historische en muziektheoretische context, beheerst de elementaire dirigeertechnieken, zijnde: neutrale lichaamshouding, handhouding, toonopgave, aanvangshouding, slagbeweging, terugvering, inzetten en afslaan, integreert dynamiek en schakeringen in dirigeerbewegingen tijdens de uitvoering van eenstemmige en meerstemmige liederen.