Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Engels 2 taal en cultuur23877/1839/2021/1/88
Studiegids

Engels 2 taal en cultuur

23877/1839/2021/1/88
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Engels
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Engels
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Engels 2 taal en cultuur
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Elsacker Annick
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kunnen mondeling en schriftelijk rapporteren en interageren over authentieke schriftelijke en mondelinge culturele uitingen in schriftelijke en audiovisuele media. Zij kunnen objectief reproduceren en een standpunt formuleren.
kunnen vlot en correct mondeling en schriftelijk communiceren, ook met 'native speakers' (niveau B2)
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheersen de basiswoordenschat en uitbreidingswoordenschat d.w.z. kunnen de woordenschat naar vorm en inhoud juist gebruiken in de vijf vaardigheden (lezen, schrijven, spreken, luisteren en cultuur), niveau B2 (CEFR-referentiekader)
beheersen de grammatica, d.w.z. kunnen de verschillende grammaticale categorieën identificeren en de belangrijkste grammaticale regels
kunnen het elektronisch leerplatform gebruiken om grammatica-,woordenschatten luistervaardigheidsoefeningen te maken.
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kunnen de eigen situatie m.b.t. kennis en vaardigheden correct inschatten
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kunnen de vastgestelde tekorten m.b.t. de eigen kennis en vaardigheden remediëren

Leerinhoud

- Alle kennis van Engels Taal en Cultuur 1 wordt als basiskennis beschouwd.
- Woordenschat wordt, grotendeels zelfstandig, uitgebreid aan de hand van teksten over allerlei culturele en literaire onderwerpen. De studenten bereiden de colleges voor door informatie op te zoeken over de auteur, het onderwerp, het genre... De studenten doen ook aan tekstanalyse. Al dit persoonlijk werk komt samen met hun notities en mening over de tekst in hun portfolio.

- De studenten verwerken ook de nodige grammatica. Belangrijk hierbij is dat de studenten gebruik kunnen maken van metataal om grammatica te duiden.

- De studenten lezen thuis boeken en maken hier verwerkingsopdrachten rond.
- Van de studenten wordt verwacht dat ze een interesse hebben in Angelsaksische cultuur en deze tonen in hun werk.
- De studenten doen aan peer-teaching.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Background information: the English-speaking worldVerplicht€ 5,75
 • Auteur: J. De Brucker en W. Belmans
Cursus Literature: a readerVerplicht€ 1,79
 • Auteur: J. De Brucker en W. Belmans
English literature readerVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Het IPA (International Phonetic Alphabet)Verplicht
SSL- en CLT- opdrachten van de WebQuests en het op jouw niveau aangeboden pakket FonF-oefeningen tijdens de split-classlessen.Verplicht
An A to Z of Common ErrorsVerplicht€ 20,50
 • Auteur: J. Cumps & D. Phillips
English Vocabulary in use: Upper-Intermediate Book with Answers and Enhanced eBookVerplicht€ 36,00
 • Auteur: M. McCarthy & F. O'Dell
Oxford Practice Grammar: Advanced with key Practice-Boost CD-ROM PackVerplicht€ 37,00
 • Auteur: G. Yule
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
 • Opmerking: Het is steeds verplicht de voorbereiding van aangekondigde opdrachten mee te brengen naar de desbetreffende les.
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio20,00schriftelijk
Semester 2Kennistoets30,00schriftelijk examen
Semester 2Vaardigheidstoets hands off30,00mondeling examen 15'/student
Semester 2Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00schriftelijk + mondeling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00mondeling examen 15'/student
Tweede examenperiodePortfolio30,00schriftelijk
Tweede examenperiodeKennistoets40,00schriftelijk examen

Toetsing (tekst)