Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Frans 2 taal en cultuur23880/1839/2021/1/93
Studiegids

Frans 2 taal en cultuur

23880/1839/2021/1/93
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Frans
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Adam Natacha
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 15,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kunnen in correct Frans communiceren met een Franstalige gesprekspartner
kunnen mondeling en schriftelijk rapporteren en interageren over authentieke schriftelijke en mondelinge culturele uitingen in schriftelijke en audiovisuele media (niveau B1)
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheersen de basisgrammatica d.w.z. kunnen de verschillende grammaticale categorieën identificeren en de belangrijkste grammaticale regels uitleggen en toepassen in de 5 vaardigheden (niveau B1)
beheersen de basiswoordenschat en uitbreidingswoordenschat met focus op d.w.z. kunnen de woordenschat naar vorm en inhoud juist gebruiken in de 5 vaardigheden (niveau B1)
beheersen de uitbreidingsgrammatica met focus op het gebruik van de wijzen en de tijden d.w.z. kunnen de belangrijkste grammaticale regels uitleggen en toepassen in de 5 vaardigheden (niveau B1)
kunnen het elektronisch leerplatform gebruiken om grammatica-,woordenschatten luistervaardigheidsoefeningen te maken
kunnen uitspraakfouten identificeren, verbeteren en de desbetreffende regels uitleggen
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
kunnen mondelinge en schriftelijke fouten m.b.t. tot basis-woordenschat en grammatica identificeren en verbeteren
kunnen uitspraakfouten identificeren, verbeteren en de desbetreffende regels uitleggen
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kunnen de eigen beginsituatie m.b.t. kennis en vaardigheden correct inschatten
kunnen de vastgestelde tekorten m.b.t. kennis en vaardigheden remediëren
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kunnen de vastgestelde tekorten m.b.t. kennis en vaardigheden remediëren
kunnen het elektronisch leerplatform gebruiken om grammatica-,woordenschatten luistervaardigheidsoefeningen te maken

Leerinhoud

Als toekomstig leerkracht is het uiteraard onontbeerlijk dat je het Frans voldoende beheerst, dwz je vlot en correct mondeling en schriftelijk kan uitdrukken, de grammatica kan uitleggen en de fouten van de leerlingen kan verbeteren en uitleggen. In Dit OLOD wordt de grammatica verder uitgediept en wordt er verder gewerkt aan je lees- en schrijf- en communicatievaardigheden adhv diverse opdrachten. De verwachte startcompetenties situeren zich op niveau B1 van het ERK.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Communication progressive du français Niveau intermédiaire (A2/B1)Verplicht€ 25,30
 • Auteur: Miquel C.
Grammaire progressive du français - Niveau intermédiaire (A2/B1)Verplicht€ 24,50
 • Auteur: Grégoire M., Thievenaz O.
Grammaire progressive du français Niveau intermédiaire (A2/B1) - CorrigésVerplicht€ 10,90
 • Auteur: Thievenaz O.
Handboek Grammaire PlusVerplicht€ 55,95
 • Auteur: Bep Vlugter, Petra Steeman, Els Verheugd
Vocabulaire 2000 Edition réviséeVerplicht€ 30,35
 • Auteur: De Spiegeleer Jef, Cornu Patrick
Vous dites? Répertoire d’erreurs courantes en français chez les néerlandophones.Verplicht€ 26,25
 • Auteur: Desmet P., Klein J.R., Lamiroy B., Vanhee G.
Communication progressive du français Niveau intermédiaire (A2/B1) - CorrigésAanbevolen€ 11,20
 • Auteur: Miquel C.
Handboek L'art de conjuguerAanbevolen€ 9,00
 • Auteur: Bescherelle
Handboek Petit Robert (frans woordenboek)Aanbevolen€ 62,95

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen11,00 uren
 • Omschrijving: Bijwoning van een Franstalige evenement (debat, toneelstuk, boekvoorstelling, rondleiding).
 • Opmerking: De kostprijs van deze onderwijsactiviteit is afhankelijk van meerdere factoren en kan dus afwijken van de opgegeven kostprijs. De student voorziet zijn vervoer zelf.
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets37,50schriftelijk examen (240')
Semester 1Vaardigheidstoets hands on37,50examen mondeling (30'/student)
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00mondelinge en schriftelijke opdrachten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00examen mondeling (30'/student)
Tweede examenperiodeKennistoets60,00examen schriftelijk (240')

Toetsing (tekst)