Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
LO 1 algemene bewegingsvaardigheden23897/1839/2021/1/89
Studiegids

LO 1 algemene bewegingsvaardigheden

23897/1839/2021/1/89
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Lichamelijke Opvoeding
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Lichamelijke Opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Puymbroeck Linda
Andere co-titularis(sen): Clerckx Joeri, Plaetinck Silke, Sychold Nina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 30,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Beheerst de algemene bewegingsvaardigheden (klimmen en klauteren, evenwicht, ...)
Brengt bewegingsvormen in verband met psychomotorische ontwikkeling
Kan de opbouw van bewegingsvormen structureren volgens de ontwikkeling van het kind
Kent de aandachtspunten van de algemene bewegingsvaardigheden

Leerinhoud

De ontwikkeling van algemene basisvaardigheden vormt de spil waarrond de bewegingsopvoeding van jonge kinderen draait.
Dit zijn de natuurlijke bewegingen, vaardigheden die aan de basis liggen van de latere sporten. De bewegingsvaardigheden kunnen onderverdeeld worden in :
- vaardigheden die een verplaatsing inhouden (locomotie). Deze vaardigheden worden gekenmerkt door het coördinerend bewegen van het onder- en bovenlichaam of de armen en de benen
- vaardigheden met een objectcontrole : oog-hand- en oog-voetcoördinatie zijn hierbij van essentieel belang

Al deze basisvaardigheden komen uitgebreid aan bod tijdens de lessen met aandacht voor methodische opbouw (wat op welke leeftijd – hoe aanbrengen – hoe opbouwen).
In de cursus krijg je heel wat tips en aandachtspunten, differentiatie-en variatiemogelijkheden over de verschillende bewegingsvaardigheden

Studiematerialen (lijst)

Cursus LO 1 algemene bewegingsvaardighedenVerplicht€ 1,45
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets50,00schriftelijk 60'
De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens, m.n. een schriftelijk examen en permanente evaluatie (taken en opdrachten). Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.”
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00
Tweede examenperiodeKennistoets50,00schriftelijk 60'