Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
LO 2 sporttechniek individuele en collectieve sporten23899/1839/2021/1/60
Studiegids

LO 2 sporttechniek individuele en collectieve sporten

23899/1839/2021/1/60
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Lichamelijke Opvoeding
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Lichamelijke Opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Clerckx Joeri
Andere co-titularis(sen): Decru Bart, Plaetinck Silke, Sychold Nina, Vervoort Raf, Weemaes Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 15,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
kan met respect voor ieders eigenheid het sportspecifieke samenspel en de individuele hulpverlening opnemen ( sportspel/ helpen als vaardigheid toepassen)
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
behaalt de prestatievereisten ATL/GYM/ZW/BAB/HB/VB/VTB (zie evaluatierichtlijnen)
kan basistechnieken en spelregels van ATL/GYM/ZW/BAB/HB/VB/VTB uitleggen(zie evaluatierichtlijnen)

Leerinhoud

Geleidelijke opbouw en verdieping van de eigen expertise met accent op de sportdidactiek in de verschillende sporttakken. Individuele positionering van de basisvaardigheden per sportdiscipline i.f.v. de eindtermen secundair + bewegingsverloop en aandachtspunten.

7 Sportdisciplines:
Individuele sporten: atletiek, gymnastiek & zwemmen
Collectieve sporten: voetbal, basketbal, volleybal & handbal

Studiematerialen (lijst)

Cursussen sporten (zie Blackboard)Verplicht
Map (federatie)Verplicht€ 75,00
Sporttechnieken LO: richtlijnen evaluatie (zie Blackboard)Verplicht
StudiewijzerVerplicht
Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw - GymstarsVerplicht€ 75,00
Handboek Atletiek spelend lerenAanbevolen€ 14,00
 • Auteur: F. Geeroms, G. Van Diest
Handboek Basketbal leren op schoolAanbevolen€ 34,61
 • Auteur: H. Leysen, T. Dehandschutter
Handboek JeugdvolleybalAanbevolen€ 24,00
 • Auteur: Spaeynen Rutten, Rousseau R
Handboek Kinderhandball - Spasz von anfang anAanbevolen€ 29,65
 • Auteur: R. Schubert & D. Späte
Handboek leren voetballen, een spelgerichte methodeAanbevolen€ 25,00
 • Auteur: Van Streenbrugge, Goethals, Van Rentergem
Handboek Levenslang zwemmenAanbevolen€ 35,00
 • Auteur: De Martelaer K., Postma T.
Handboek Turnen in beeldAanbevolen€ 40,00
 • Auteur: Tjalling van den Berg
App (federatie)Verplicht€ 20,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
 • Omschrijving: zwemmen
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00Zie "Evaluatierichtlijnen - sporttechnieken"
De eindscore voor het volledige opleidingsonderdeel wordt berekend volgens het mathematisch gemiddelde van alle deelexamens . De term deelexamen wordt gebruikt om de totale evaluatie van één sporttechniek (atletiek, gymnastiek,…) of demonstratie (LO2) aan te duiden. Hierop zijn onderstaande regels van toepassing:

Om te kunnen slagen voor het OLOD sporttechnieken moet je:
• Aan ALLE onderdelen van ALLE deelexamens deelnemen zoals beschreven in de evaluatierichtlijnen.
• Voor minstens 70% aanwezig zijn in de les anders verlies je het recht op deelname aan de deelexamens tijdens de eerste examenperiode en behaal je de score 0/20 voor het volledige opleidingsonderdeel. Door het maken van een inhaaltaak (met een score van > 10/20) verwerf je deelnamerecht aan de deelexamens van de 2e zittijd.

!!! Let op!!!
Het resultaat voor een deelexamen telt slechts voor 1 academiejaar. Dit betekent dat studenten met een individueel studietraject, die in een nieuw academiejaar het opleidingsonderdeel sporttechniek moeten hernemen, ook alle deelexamens moeten hernemen.
Blessure Inhaalexamens zijn voorzien conform de AOR artikel 14.6.
!!! Let op!!!
Blessures worden enkel erkend indien ze door een origineel doktersbewijs worden gestaafd.
In geval van fraude moeten alle sporten volledig hernomen worden
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Zie "Evaluatierichtlijnen - sporttechnieken"
De eindscore voor het volledige opleidingsonderdeel wordt berekend volgens het mathematisch gemiddelde van alle deelexamens . De term deelexamen wordt gebruikt om de totale evaluatie van één sporttechniek (atletiek, gymnastiek,…) of demonstratie (LO2) aan te duiden. Hierop zijn onderstaande regels van toepassing:

Om te kunnen slagen voor het OLOD sporttechnieken moet je:
• Aan ALLE onderdelen van ALLE deelexamens deelnemen zoals beschreven in de evaluatierichtlijnen.
• Voor minstens 70% aanwezig zijn in de les anders verlies je het recht op deelname aan de deelexamens tijdens de eerste examenperiode en behaal je de score 0/20 voor het volledige opleidingsonderdeel. Door het maken van een inhaaltaak (met een score van > 10/20) verwerf je deelnamerecht aan de deelexamens van de 2e zittijd.


!!! Let op!!!
Het resultaat voor een deelexamen telt slechts voor 1 academiejaar. Dit betekent dat studenten met een individueel studietraject, die in een nieuw academiejaar het opleidingsonderdeel sporttechniek moeten hernemen, ook alle deelexamens moeten hernemen.
Blessure Inhaalexamens zijn voorzien conform de AOR artikel 14.6.
!!! Let op!!!
Blessures worden enkel erkend indien ze door een origineel doktersbewijs worden gestaafd.
In geval van fraude moeten alle sporten volledig hernomen worden

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen of een onvolledig deelexamen aflegt en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.