Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Mode 1 vormgeving23907/1839/2021/1/41
Studiegids

Mode 1 vormgeving

23907/1839/2021/1/41
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Mode
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Mode
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Mode 1 vormgeving
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Smout Stef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
correcte vakterminologie hanteren i.v.m. vormgeving
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
een uitgewerkt model evalueren naar vorm en de nodige modelaanpassingen maken
het ontwikkelingsproces van een kledingstuk ondersteunen met computerprogramma's
modellen kunnen ontleden en de invloed op de vorm bespreken
verschillende vaardigheden inzetten om manueel patronen te tekenen
Zelfontwikkeling: creatief denken
experimenten opzetten i.v.m. vorm en materiaal
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
de vorm van verschillende bruikbare realisaties opzoeken
verschillende basisopstellingen kunnen ontleden en uitvoeren

Leerinhoud

Vanuit de opstellingen van basisrok, basispantalon en basiscorsage en hun afgeleiden;

- basiskennis van lijnen en punten

- basiskennis lijntypes, lijndiktes en hun betekenis

- inzicht in de matentabellen

- patroonopstelling van 2D naar 3D in toile

- patroonopsteling van 3D naar 2D  in drapage

- verschillen tussen modelintekening en uittekening

- opstellen van een snijpatroon

- confectierijp maken van een patroon

- modelontleding aan de hand van foto's en technische schetsen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
C93415102 Studie rok en pantalonVerplicht€ 3,80
 • Auteur: VDAB

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands on100,00Praktijkexamen manueel patroontekenen - open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Praktijkexamen manueel patroontekenen - open boek