Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
MO 1 arrangeren23913/1839/2021/1/51
Studiegids

MO 1 arrangeren

23913/1839/2021/1/51
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Muzikale Opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Janssen Monique, Vertommen Lore, Willems Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan een lied bewerken
kan een speelstuk bewerken
kan een partituur maken met digitaal muzieknotatieprogramma
Studenten kunnen benoemen welke vakspecifieke componenten het didactisch cahier/ een leerplan omvat (TD)
Studenten kunnen vakspecifieke doelen en vakinhouden situeren in een didactisch cahier/ een leerplan (TD)
Studenten kunnen de vakspecifieke lesopbouw in een gegeven of geobserveerde les omschrijven.(TD)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Studenten kunnen de rol van de didactische principes binnen hun vak verwoorden. (TD)
Studenten kunnen verschillende didactische werkvormen voor het eigen vak situeren binnen het continuüm leerkracht- / leerlinggestuurd. (TD)

Leerinhoud

Basis arrangementtechnieken
Bezoek secundaire school IMI in Roosdaal.
Kosten: 20 euro (trein en bus retour)

Studiematerialen (lijst)

Liedbundels allerhandeAanbevolen
StudiewijzerVerplicht
Sibelius 6 of 7Verplicht€ 250,00
Handboek Docentenmap en cd's Intro 1 thvVerplicht€ 94,40
 • Auteur: Joost Overmans ea
Handboek Toetsen Intro 1thvVerplicht€ 38,10
 • Auteur: Joost Overmars ea
Handboek Werkboek Intro 1thvVerplicht€ 31,10
 • Auteur: Joost Overmars ea

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges27,00 uren
 • Opmerking: Interactieve werkvormen (TD)
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)25,00thema ICT- E.Alders
Code Fail is hier van toepassing
Verplichte aanwezigheid in de lessen.
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)50,00thema arrangeren M.Janssen - (inleverdatum eindopdracht schriftelijk deel wordt nog bekendgemaakt)
geslaagd deelcijfer kan overgedragen worden naar tweede zittijd. Code Fail is hier van toepassing
Aanwezigheid in de lessen verplicht
Semester 1Vaardigheidstoets hands off25,00TD opdracht inleveren- Marc WIllems
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off25,00TD Marc Willems-opdracht inleveren
Tweede examenperiodeKennistoets25,00thema ICT: digitaal examen- Alders E. , 60' in lokaal 04018
Code Fail is hier van toepassing
Verplichte aanwezigheid in de lessen.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00thema arrangeren M. Janssen -opdracht inleveren (inleverdatum eindopdracht schriftelijk deel wordt nog bekendgemaakt)
geslaagd deelcijfer kan overgedragen worden naar tweede zittijd. Code Fail is hier van toepassing.
Aanwezigheid in de lessen verplicht

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student voor één deelexamen een deelcijfer behaalt tussen 8/20 en 9,5/20, wordt de eindscore voor het opleidingsonderdeel bepaald door het gewogen gemiddelde van de deelexamens.


Voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel worden meerdere deelexamens georganiseerd.
- In het deelexamen Arrangement 1 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: kan een lied bewerken, kan een speelstuk bewerken
- In het deelexamen ICT 1 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: kan een partituur maken met digitaal muzieknotatieprogramma.