Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Techniek 1 proeven van techniek23927/1839/2021/1/42
Studiegids

Techniek 1 proeven van techniek

23927/1839/2021/1/42
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Techniek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT, Vermeiren Kristel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
Situeert en erkent het belang van het vak techniek in het onderwijs
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Definieert de funderende doelen van techniek
Definieert de kerncomponenten van techniek binnen de dimensies van techniek en duidt ze aan in een techniekproject
Geeft een overzicht van de verschillende verkennings- en ontwikkelingsgebieden binnen het vak techniek en koppelt hieraan leerinhoud
Geeft verschillen, overeenkomsten en de relatie aan tussen wetenschappen en techniek
Onderscheidt de stappen van het technisch proces
Ontleedt de structuur van een techniekproject
Realiseert een opgegeven techniekproject
Studenten kunnen benoemen welke vakspecifieke componenten het didactisch cahier/ een leerplan omvat (TD)
Studenten kunnen vakspecifieke doelen en vakinhouden situeren in een didactisch cahier/ een leerplan (TD)
Studenten kunnen de vakspecifieke lesopbouw in een gegeven of geobserveerde les omschrijven.(TD)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Studenten kunnen de rol van de didactische principes binnen hun vak verwoorden. (TD)
Studenten kunnen verschillende didactische werkvormen voor het eigen vak situeren binnen het continuüm leerkracht- / leerlinggestuurd. (TD)
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Documenteert zich om zelf een techniekproject te ontwikkelen in een zelf gekozen verkenningsgebied
Onderzoekt een technisch systeem aan de hand van de functiedriehoek

Leerinhoud

De leerinhouden sluiten aan bij de actuele ontwikkelingen in het vakgebied techniek.
Aan de hand van de eindtermen en leerplannen kennismaken met het vak techniek in al zijn aspecten: van de projectmatige aanpak over de verschillende dimensies die van toepassing zijn tot het technisch proces.  De structuur van techniekprojecten analyseren en ontleden.  Inleiding tot het zelf ontwikkelen van een eigen techniek project.  Een opgegeven techniekproject realiseren.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Basis set gereedschappen: schroevendraaiers, hamer, strip- en kniptang, combinatietang (zelf aankopen voor thuis)Verplicht€ 80,00
Cool! 1 LeerwerkboekVerplicht€ 18,00
 • Auteur: N. Biebuyck, M. Descheemaeker, I. Jansen, E. Laporte
Cool! 2Verplicht€ 17,50
 • Auteur: Biebuyck N., Descheemaeker M., Jansen I., Lemmens G., Tommelein M.
Handboek Infofiches Technische activiteiten/TechnologieVerplicht€ 20,50
 • Auteur: W. Broos, S. Dehond, A. Michils
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges17,00 uren
 • Opmerking: Interactieve werkvormen (TD)
Practicum en/of oefeningen11,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets45,00digitaal 120'
Semester 1Projectopdracht45,00
Semester 1Vaardigheidstoets hands off10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht45,00De projectopdracht hernemen is mogelijk. De student dient ten laatste op de dag voor de zomerstop zelf contact op te nemen met de lector. Opdracht in te dienen op de dag van het schriftelijk examen.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off10,00
Tweede examenperiodeKennistoets45,00digitaal 120'

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens, m.n. kennistoets en kennistoets permanent. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.”