Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Techniek 1 informatie en communicatie27396/1839/2021/1/36
Studiegids

Techniek 1 informatie en communicatie

27396/1839/2021/1/36
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Techniek
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Techniek 1 informatie en communicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Aelbrecht Eddy OT
Andere co-titularis(sen): Vermeiren Kristel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Vertaalt zijn/haar eigen iteratief onderzoek dmv bruikbare lesmiddelen zodat het geschikt is voor de eerste graad
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Onderzoekt de logica in sturingssytemen zoals bij Lego We-Do, ozobot en andere kindtoegankelijke systemen. (open houding)
Onderzoekt de functie van actuatoren. (open houding)
Onderzoekt de functie van sensoren. (open houding)
Realiseert aan de hand van een iteratief technisch proces een opgegeven techniekproject binnen het ervaringsgebied ICT.(engagement + verbeeldingskracht)
Gebruikt het meest voor de handliggende communicatiemiddel zoals een schets, een schema, een werktekening, een recept of schaalmodel bij het ontwerpen van een opgegeven techniekproject

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Basis set gereedschappen: schroevendraaiers, hamer, strip- en kniptang, combinatietang (zelf aankopen voor thuis)Verplicht€ 80,00
Cool! 1 LeerwerkboekVerplicht€ 18,00
  • Auteur: N. Biebuyck, M. Descheemaeker, I. Jansen, E. Laporte
Cool! 2Verplicht€ 17,50
  • Auteur: Biebuyck N., Descheemaeker M., Jansen I., Lemmens G., Tommelein M.
Handboek Infofiches Technische activiteiten/TechnologieVerplicht€ 20,50
  • Auteur: W. Broos, S. Dehond, A. Michils

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00
Semester 1Kennistoets50,00schriftelijk (120')
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00schriftelijk (120')
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00De projectopdracht hernemen is mogelijk. De student dient ten laatste op de dag voor de zomerstop zelf contact op te nemen met de lector. Opdracht in te dienen op de dag van het schriftelijk examen.