Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Techniek 2 constructie23930/1839/2021/1/47
Studiegids

Techniek 2 constructie

23930/1839/2021/1/47
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Techniek
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Techniek 2 constructie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT, Vermeiren Kristel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
De begrippen zwaartekracht, drukkracht, trekkracht, buigkracht en torsiekracht in verband met constructies toelichten.
Geeft met voorbeelden de impact van constructies op het milieu en samenleving aan
Herkent, benoemt en geeft voorbeelden van verbindingstechnieken bij constructies.
Maakt het onderscheid tussen statische en dynamische constructies
Realiseert een techniekproject waarin constructieprincipes aan bod komen
Stelt een onderzoek op om technische principes te onderzoeken
Toont de evolutie in constructies o.i.v. techniek aan

Leerinhoud

De leerinhouden sluiten aan bij de actuele ontwikkelingen in het vakgebied techniek. Constructies kunnen situeren binnen het vak techniek.  Onderzoeken opstellen om technische principes te onderzoeken bij constructies.  Een techniekproject realiseren waarin constructieprincipes aan bod komen.  Een programma van eisen en de functiedriehoek bij een te realiseren constructie opstellen.  Statische en dynamische constructies onderscheiden.  Met voorbeelden de impact van constructies op het milieu en samenleving aantonen.  De evolutie in constructies o.i.v. techniek aantonen.  Verbindingstechnieken gebruikt in constructies herkennen, benoemen en voorbeelden geven. Begrippen zwaartekracht, drukkracht, trekkracht, buigkracht en torsiekracht kunnen toelichten in verband met constructies binnen het vak techniek.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Basis set gereedschappen: schroevendraaiers, hamer, strip- en kniptang, combinatietang (zelf aankopen voor thuis)Verplicht€ 80,00
Cool! 1 LeerwerkboekVerplicht€ 18,00
 • Auteur: N. Biebuyck, M. Descheemaeker, I. Jansen, E. Laporte
Cool! 2Verplicht€ 17,50
 • Auteur: Biebuyck N., Descheemaeker M., Jansen I., Lemmens G., Tommelein M.
Handboek Infofiches Technische activiteiten/TechnologieVerplicht€ 20,50
 • Auteur: W. Broos, S. Dehond, A. Michils
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen13,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets50,00schriftelijk examen - examentijd 120 minuten
Semester 2Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00De projectopdracht permanent bestaat uit deelopdrachten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00De projectopdracht hernemen is mogelijk. De student dient ten laatste op de dag voor de zomerstop zelf contact op te nemen met de lector. Opdracht in te dienen op de dag van het schriftelijk examen.
Tweede examenperiodeKennistoets50,00schriftelijk examen - examentijd 120 minuten

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens, m.n.kennistoets en vaardigheidstoets hands off. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.