Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Gezondheidsopvoeding 1 personenzorg31918/1839/2021/1/39
Studiegids

Gezondheidsopvoeding 1 personenzorg

31918/1839/2021/1/39
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Gezondheidsopvoeding
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Gezondheidsopvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Smout Stef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 15,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
basisprincipes om kwaliteitsgericht te werken verwoorden en hanteren
basisprincipes uit de personenzorg uitleggen
een werkfiche opstellen
Procedures voor het onderhouden van materialen met elkaar vergelijken, een keuze maken en correct uitvoeren
vaktermen uit het gebied personenzorg en gezondheidszorg adequaat gebruiken
basisprincipes uit de textielzorg verwoorden en toepassen voor zorgvragers uit verschillende groepen
functionele en decoratieve werkstukken realiseren voor zorgvragers uit verschillende groepen, aan de hand van een werkfiche
Studenten kunnen benoemen welke vakspecifieke componenten het didactisch cahier/ een leerplan omvat (TD)
Studenten kunnen vakspecifieke doelen en vakinhouden situeren in een didactisch cahier/ een leerplan (TD)
Studenten kunnen de vakspecifieke lesopbouw in een gegeven of geobserveerde les omschrijven.(TD)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Studenten kunnen de rol van de didactische principes binnen hun vak verwoorden. (TD)
Studenten kunnen verschillende didactische werkvormen voor het eigen vak situeren binnen het continuüm leerkracht- / leerlinggestuurd. (TD)
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
de invloed van persoonlijke hygïene op de globale gezondheid verwoorden vanuit verschillende perspectieven

Leerinhoud

Vanuit theoretische kaders rond gezondheid, personenzorg en integrale kwaliteitszorg bestuderen we volgende aspecten;

- de basisprincipes om kwaliteitsgericht te werken.

- de principes uit de personenzorg

- voorlichtingskaders voor gezondheidsvoorlichting

- verantwoorde keuzes maken in het aanbod van onderhoudsproducten en -materialen

- op verschillende manieren procedures voor het onderhouden van materialen met elkaar te vergelijken

- textielzorg voor verscheidene zorgvragers

- lichaamshygiëne en de invloed op gezondheid

- economisch verantwoord eenvoudige en functionele en decoratieve werkstukken realiseren

- werkfiches leren lezen

- werkfiches leren uitvoeren

- werkfiches leren opstellen

- aandacht voor nazorgen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Grijze of donkerblauwe voorbinderVerplicht€ 25,00
Naslagwerk textiel- en interieurzorg - Zorgwijzer, methode voor personenzorgVerplicht€ 41,45
Praktische gids voor het huishoudenVerplicht€ 27,55
 • Auteur: A. Van Bastelaere
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,00 uren
 • Opmerking: Interactieve werkvormen (TD)
Practicum en/of oefeningen7,00 uren
 • Omschrijving: Excursie: Provinciaal veiligheidsinstituut (indien mogelijk)
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets65,00eerste examenperiode schriftelijk examen: 120'
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00indienen van opdrachten doorheen het semester
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00indienen van opdrachten tijdens het semester
Tweede examenperiodeKennistoets65,00tweede examenperiode schriftelijk examen: 120'