Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Gezondheidsopvoeding 2 toegepaste didactiek31921/1839/2021/1/44
Studiegids

Gezondheidsopvoeding 2 toegepaste didactiek

31921/1839/2021/1/44
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Gezondheidsopvoeding
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Gezondheidsopvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Smout Stef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Interactie: diversiteit hanteren
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
Interactie: taal ontwikkelen
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
kan in een les juiste instructies geven, een goede vraagstelling gebruiken, afhankelijk van de fase van de les, en een onderwijsleergesprek opbouwen
kan instructies geven, een goede vraagstelling gebruiken en een onderwijsleergesprek opbouwen
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Leerbevordering: didactisch handelen
kan alle componenten van het didactisch model vertalen naar een geschikt lesverloop voor het vak
kan de theorie rond het didactische model (beginsituatie, doelstellingen, didactische principes, werkvormen, leerinhouden, media en differentiatie) toepassen in een concrete situatie
past specifieke eigenschappen van het vak en diens didactiek toe bij het uitwerken van een lesvoorbereiding
stelt een lesvoorbereiding op die alle componenten omvat
Leerbevordering: doelgericht werken
kan de relatie van eindtermen en/of beroepsprofielen naar leerplannen tot lesdoelstellingen verwoorden
kan doelgericht opzoeken in een leerplan van het vak
kan een eenvoudige basistechniek demonstreren en verwoorden volgens een stappenplan
kan een theoretische en praktische les opbouwen (lesdoelstellingen) met de aangepaste noden voor de eerste graad maatschappij en welzijn zowel voor de A-stroom als voor de B-stroom
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de structuur en opbouw van het vak (en vakinhouden) weergeven
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan een les correct structureren
kan nieuwe leerstof (begrippen, regels en eigenschappen) op de juiste manier aanbrengen
een theoretische en praktische les opbouwen (lesdoelstellingen) met de aangepaste noden voor de eerst graad van het technisch onderwijs (STV) en voor de eerste graad B-stroom BVL
kan een eenvoudige basistechniek demonstreren en verwoorden volgens een stappenplan
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de structuur en opbouw van het vak (en vakinhouden) weergeven

Leerinhoud

- Visie op het vak: wat? Hoe? En waarom?
- Het leerplan: raadplegen? Wat? Hoe? Welke informatie?
- Lesvoorbereiding: wat? Hoe? Structuur? Voorbereiding voor theoretische en praktische lessen
- Doelstellingen: operationeel formuleren.
- Praktijklessen organiseren: organisatie van het praktijklokaal? WPI?
- Didactische werkvormen: demonstreren en instructies geven

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Handboek Praktische gids voor het huishoudenAanbevolen€ 25,95
 • Auteur: L. Huybrechts, R. Truyers, A. Van Bastelaere, A. Vanolst
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Nederlands
 • Duur: Semester
 • Opmerking: Nederlands
Vormen van groepsleren9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen69,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets60,00schriftelijk examen: 120'
Semester 2Vaardigheidstoets hands off40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk examen: 120'