Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
PKV muziek 1 muziekcultuur24156/1839/2021/1/68
Studiegids

PKV muziek 1 muziekcultuur

24156/1839/2021/1/68
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Project Kunstvakken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Alders Elisabeth, Wolfs Elisabeth
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 81,40 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
herkent de stilistische kenmerken van elke muzikale stijlperiode
kan correct voorzingen in groep.
kan het zingen en begeleiden als geïntegreerde vaardigheid toepassen.
linkt de stijlkenmerken van elk genre aan relevante muzikale parameters
selecteert representatieve voorbeelden binnen de muziekhistorische uitvoeringspraktijk
Toont muzikaal doorzicht in de partituur: melodie, ritme, harmonie, tekst, vorm…
Kan een lied correct verklanken en muzikaal afwerken.
Kent de einddoelen van het vak Muzikale Culturele Vorming + Groepsmusiceren van de 2e graad en van de 3de graad
Studenten kunnen benoemen welke vakspecifieke componenten het didactisch cahier/ een leerplan omvat (TD)
Studenten kunnen vakspecifieke doelen en vakinhouden situeren in een didactisch cahier/ een leerplan (TD)
Studenten kunnen de vakspecifieke lesopbouw in een gegeven of geobserveerde les omschrijven.(TD)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan diverse media hanteren
kan een lied logisch opbouwen
kan op elementair niveau stemvormend werken
kent het verschil tussen stemvorming en inzingen en kan dit illustreren en toepassen.
Toont didactisch doorzicht in de partituur en kan een didactisch plan opstellen om een lied aan te leren
Kan de principes van de lieddidactiek illustreren en becommentariëren
Studenten kunnen de rol van de didactische principes binnen hun vak verwoorden. (TD)
Studenten kunnen verschillende didactische werkvormen voor het eigen vak situeren binnen het continuüm leerkracht- / leerlinggestuurd. (TD)
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Bouwt een breed liedrepertoire op

Leerinhoud

Zie studiewijzer

Studiematerialen (lijst)

Cursus Muziekcultuur 1Verplicht
StudiewijzerVerplicht
Come, Follow meVerplicht€ 22,50
EigenwijsVerplicht€ 39,50

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,40 uren
  • Omschrijving: Mondeling examen 2x 20'/student, zowel in eerste als in tweede zittijd.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges27,00 uren
  • Opmerking: Interactieve werkvormen (TD)
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)10,00Thema MCV tweede graad: Permanente evaluatie, T.Johnson
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie40,00Thema MCV tweede graad, T. Johnson: Mondeling examen, 25' per student
Semester 1Vaardigheidstoets hands on25,00Thema MCV derde graaad: 100 % vaardigheidstoets hands-on - mondeling examen L. Wolfs- 30' minuten per student
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)25,00domeinoverschrijdende initiatie E. Alders,
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on25,00Domeinoverschrijdende initiatie, E. Alders, mondeling examen, 15' per student
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on25,00Thema MCV derde graad L. Wolfs: 100 % vaardigheidstoets hands-on - mondeling examen - 30 minuten per student
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie50,00Thema Muzikale Culturele vorming, tweede graad T. Johnson: vaardigheidstoets mondeling examen, 25' per student

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student voor één deelexamen een deelcijfer behaalt tussen 8/20 en 9,5/20, wordt de eindscore voor het opleidingsonderdeel bepaald door het gewogen gemiddelde van de deelexamens.

Voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel worden meerdere deelexamens georganiseerd. - In het deelexamen muzikale culturele vorming + groepsmusiceren 2de graad worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar PKV later in het werkveld aan de slag te kunnen: kan de principes van de lieddidactiek 2.1/2.2 i.v.m. het aanleren en spelen met een lied demonstreren (bv. ook canon) , illustreren en becommentariëren. (bv ritmetaal, handzingen, ...), kan correct voorzingen in groep, kan een lied niveau 2.1/2.2 muzikaal afwerken, kan een lied 2.1/2.2 tacteren, kan het zingen en begeleiden als geïntegreerde vaardigheid toepassen, kan op elementair niveau stemvormend werken met groepen L1 en L2, kent het verschil tussen stemvorming en inzingen en kan dit illustreren en toepassen, verkent en geraakt vertrouwd met de meest gebruikte liedbundels en losse liedbladen en bouwt zodoende liedrepertoire op voor groepsmusiceren 2.1/2.2, bouwt een steeds groeiend inzicht in de didactische bruikbaarheid en moeilijkheidsgraad van liederen voor groepsmusiceren, niveau 2.1/2.2, ziet de belangrijkste moeilijkheden rond taal, tekst, stemgebruik, ritme, melodie, vorm, enz. die een gekozen lied in 2.1 én 2.2 met zich meebrengt en kan die weergeven, duiden, illustreren en becommentariëren, kan de basiscompetenties van het raamleerplan groepsmusiceren + muzikale culturele vorming 2.1 en 2.2 verduidelijken , kan een les groepsmusiceren 2.1 en 2.2 logisch opbouwen. - In het deelexamen Muzikale Culturele Vorming 3de graad worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar PKV later in het werkveld aan de slag te kunnen: herkent de stilistische kenmerken van elke muzikale stijlperiode, linkt de stijlkenmerken van elk genre aan relevante muzikale parameters.