Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Anders leren 425016/1839/2021/1/14
Studiegids

Anders leren 4

25016/1839/2021/1/14
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Doren Liesbeth
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 63,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

De studiewijzer brengt het opleidingsonderdeel verder in kaart en biedt houvast om het studiemateriaal te verwerken en de beoogde leerdoelen te verwerven. De studiewijzer is te raadplegen op de elektronische leeromgeving Blackboard.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
beschrijft hoe de leerkracht het agogisch handelen voortdurend afstemt op de primaire en secundaire hindernissen bij het leren.
Interactie: diversiteit hanteren
beschrijft hoe de leerkracht het agogisch handelen voortdurend afstemt op de primaire en secundaire hindernissen bij het leren.
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
benoemt kenmerken van primaire en secundaire hindernissen bij het leren
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
benoemt kenmerken van primaire en secundaire hindernissen bij het leren
Leerbevordering: didactisch handelen
beschrijft de principes van een Universal Design for Learning.
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
beschrijft evaluatiemogelijkheden gebaseerd op de UDL-principes
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
beschrijft hoe de leerkracht zich bij het agogisch handelen voortdurend baseert op de principes van UDL.
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kan zich inleven in verschillende standpunten

Leerinhoud

1. Preventiepiramide en UDL

2. Leren leren en differentiëren

3. Methodescholen

4. Keuzekatern: Omgaan met personen met psychosociale hindernissen

5. Keuzekatern: Omgaan met personen met psychiatrische hindernissen

Studiematerialen (lijst)

1. Preventiepiramide en UDLVerplicht
  • Auteur: Lies Van Doren
2. Leren leren en differentiërenVerplicht
  • Auteur: Lies Van Doren
3. MethodescholenVerplicht
  • Auteur: Lies Van Doren
4. Keuzekatern: omgaan met personen met psychosociale hindernissenVerplicht
  • Auteur: Lies Van Doren
5. Keuzekatern: omgaan met personen met psychiatrische hindernissenVerplicht
  • Auteur: Lies Van Doren
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Vormen van groepsleren8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands off25,00
Semester 2Kennistoets75,00examen - digitaal 120'
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00examen - digitaal 120'

Toetsing (tekst)

'