Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Prof-i-leren 325013/1839/2021/1/09
Studiegids

Prof-i-leren 3

25013/1839/2021/1/09
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Elsacker Annick
Andere co-titularis(sen): Van der Kuylen Dennis
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
vergadert professioneel (taaldoel 9)
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
communiceert schriftelijk adequaat met ouders (taaldoel 9)
ontwikkelt eigen culturele interesse
Interactie: taal ontwikkelen
past de principes van taalgericht vakonderwijs toe
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
is op de hoogte van de actualiteit
raadpleegt anderstalige internationale bronnen als keuze
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
formuleert een passende schriftelijke evaluatie (taaldoel 6)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
houdt in het didactisch handelen rekening met de diversiteit van het publiek
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
analyseert, verwerkt en trekt conclusies uit kwantitatieve en kwalitatieve datagegevens in een casus
is op de hoogte van de actualiteit
ontwikkelt een onderzoeksplan in een casus
ontwikkelt instrumenten voor dataverzameling in een casus
analyseert, verwerkt gegeven meetresultaten in excel en beschrijft de resultaten met gebruik van illustraties

Leerinhoud

De leerlijn Prof-i-leren richt zich vooral op de competentiedomeinen Zelfontwikkeling (o.a. Reflecteren, Creatief denken en zijn, Onderzoekend handelen) en Interactie (o.a. Omgaan met diversiteit, Taal ondersteunen, Authentiek communiceren). Ze omvat de thema’s onderzoek, taal en (wereld)burgerschap. Deze thema's worden zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden. Bij de opdrachten wordt gestreefd naar maximale integratie van de thema’s.

Dit semester ligt de klemtoon op de thema's ONDERZOEK (met digitale didactiek), TAAL (taalvaardigheid) en de ACCENTTRAJECTEN.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Handboek Praktijkonderzoek in de schoolVerplicht€ 32,50
  • Auteur: Donk, C. van der & Lanen, B.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges11,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren
  • Omschrijving: Inbegrepen: Uitstap Cultuurdag Canon, De Singel Antwerpen: gratis toegang; vervoer voor rekening van de student

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands on50,00Permanente evaluatie taal
Semester 1Vaardigheidstoets hands on30,00Permanente evaluatie onderzoek
Semester 1Vaardigheidstoets hands on20,00digitaal examen onderzoek 60' (LNI)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00Permanente evaluatie taal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00digitaal examen onderzoek 120' (NOO)

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor een deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.