Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Prof-i-leren 425014/1839/2021/1/43
Studiegids

Prof-i-leren 4

25014/1839/2021/1/43
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van der Kuylen Dennis
Andere co-titularis(sen): Saey Mark, Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

De studiewijzer brengt het opleidingsonderdeel verder in kaart en biedt houvast om het studiemateriaal te verwerken en de beoogde leerdoelen te verwerven. De studiewijzer is te raadplegen op de elektronische leeromgeving Blackboard.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
werkt samen in een interdisciplinair team
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
voert professionele gesprekken met ouders (taaldoel 9)
Interactie: taal ontwikkelen
voert professionele gesprekken met ouders (taaldoel 9)
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
bespreekt kritisch actuele tendensen in onderwijsgerelateerde initiatieven
hanteert in het accenttraject aangereikte denkkaders om betekenisvol te handelen binnen een praktijkgerichte context.
integreert innovatieve initiatieven vanuit de accenttrajecten in zijn/haar praktijkcontext.
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
verscherpt door de accenttrajecten zijn/haar kritisch, creatief, oplossingsgericht en reflectief denken.
ontwikkelt inzicht in (wereld-)systeemdenken
ontwikkelt inzicht in de relatie tussen ideologie en onderwijs
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
bespreekt kritisch actuele tendensen in onderwijsgerelateerde initiatieven
maakt correct en adequaat gebruik van het onderwijskundig begrippenkader
maakt een gemotiveerde keuze uit een aanbod van professionalisering
raadpleegt tenminste één anderstalige internationale bron
verwoordt een probleemstelling in functie van het afstudeerproject
plaatst de inhouden van het gevolgde accenttraject binnen maatschappelijke tendensen en actuele onderwijsnoden.

Leerinhoud

De leerlijn Prof-i-leren richt zich vooral op de competentiedomeinen Zelfontwikkeling (o.a. Reflecteren, Creatief denken en zijn, Onderzoekend handelen) en Interactie (o.a. Omgaan met diversiteit, Taal ondersteunen, Authentiek communiceren). Ze omvat de thema’s onderzoek, taal en (wereld)burgerschap. Deze thema's worden zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden.

Dit semester volg je een aanbod rond mondeling communiceren met ouders (taal) en het opstarten van je afstudeerproject (onderzoek). Daarnaast kies, volg en verwerk je een aantal aangeboden workshops in het kader van het thema accentrajecten. Overkoepelend daarbij (wereldburgerschap) verwerf je een inzicht in (wereld)systeemdenken en politieke oriëntatie.

Studiematerialen (lijst)

Cursus WereldburgerschapVerplicht
  • Auteur: Mark Saey
StudiewijzerVerplicht
Handboek Praktijkonderzoek in de schoolVerplicht€ 32,50
  • Auteur: Donk, C. van der & Lanen, B.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)15,00Deelexamen onderzoek - Opdrachten
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)70,00Deelexamen profilering
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)15,00Deelexamen taal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)15,00Deelexamen onderzoek - Opdrachten
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)70,00Deelexamen profilering
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)15,00Deelexamen taal

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor een deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.