Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Aardrijkskunde 4 vakinhoud25019/1839/2021/1/19
Studiegids

Aardrijkskunde 4 vakinhoud

25019/1839/2021/1/19
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Aardrijkskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Heyrman Rita
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 100,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kunnen geografisch bronmateriaal adequaat toepassen en geografische basiskennis-begrippen-relaties in passende context gebruiken
kunnen nieuwe begrippen en inzichten toepassen tijdens geografisch veldwerk in geomorfologisch interessant gebied in Limburg.
kunnen nieuwe begrippen en inzichten toepassen tijdens geografisch veldwerk in geomorfologische interessant gebied in Zuid-België.
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. demografie inzichtelijk omschrijven en verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal.
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. geomorfologie inzichtelijk omschrijven en verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal.
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. stedenaardrijkskunde inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in nieuwe en actuele contexten.
kunnen uit aangeboden cijfergegevens de statistische waarden (centrummaten, spreidingsmatenà) berekenen en interpreteren.
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kunnen verworven inhouden en inzichten toepassen binnen eigen lespraktijk.
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kunnen statistisch materiaal van eigen woongemeente verzamelen en verwerken tot demografische casestudy en er de passende besluiten uit trekken.
kunnen stedelijke processen afleiden uit aangeboden materiaal en toepassen in de context van Antwerpen, Brussel en Parijs of Londen tijdens geografisch veldwerk.

Leerinhoud

LEERBEVORDERING

geschikte leerinhouden hanteren
kunnen geografisch bronmateriaal adequaat toepassen en geografische basiskennis-begrippen-relaties in passende context gebruiken.
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. demografie inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in nieuwe contexten.
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. geomorfologie inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in nieuwe contexten.
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. stedenaardrijkskunde inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in nieuwe en actuele contexten.
kunnen uit aangeboden cijfergegevens de statistische waarden (centrummaten, spreidingsmaten) berekenen en interpreteren.
kunnen uit statistisch en grafisch materiaal gefundeerde besluiten trekken i.v.m. groei, spreiding en bevolkingspolitiek.
kunnen verworven inhouden en inzichten toepassen binnen eigen lespraktijk.

kunnen binnen thema 5 (bevolkingsvraagstukken) kennis over andere culturen en bijhorende demografische kenmerken verwerven en kan hier op een gepaste manier mee omgaan.
kunnen een videoboodschap in de Engelse taal gerelateerd aan thema 5 (bevolkingsvraagstukken) verwerken.
kunnen tweemaal inhouden uit tekstmateriaal in het Engels of het Frans schematiseren en in verband brengen met leerstof over thema 5 (bevolkingsvraagstukken) en thema 7 (steden als dynamische structuren).

ZELFONTWIKKELING

Kunnen onderzoekend handelen
kunnen nieuwe begrippen en inzichten toepassen tijdens geografisch veldwerk in geomorfologisch interessant gebied.
kunnen statistisch materiaal van eigen woongemeente verzamelen en verwerken tot demografische casestudy en er de passende besluiten uit trekken.
kunnen stedelijke processen afleiden uit aangeboden materiaal en toepassen in de context van Antwerpen tijdens geografische excursie.

bouwen aan referentiekaart van de wereld en kunnen deze binnen geopolitieke en historische context plaatsen
kunnen eigen geografisch referentiekader relateren aan andere denk- en referentiekaders en hier gepast mee omgaan.

kunnen zijn eigen communicatiestijl en deze van medestudenten analyseren en van feedback voorzien in opeenvolgende presentaties (leerlijn).
kunnen demografische vraagstukken en bevolkingsdynamieken vanuit meerdere socio-culturele invalshoeken benaderen (IC versus DC).
kunnen de Belgische en/of Europese bevolkingsproblematiek (ontgroening – vergrijzing) plaatsen in een internationale context en de gevolgen afleiden van internationale politieke acties en/of beslissingen van individuele staten, supra-nationale organisaties.
kunnen de Vlaamse ruimtelijke bevolkingsdynamieken plaatsen in een internationale context en de gevolgen afleiden van internationale politieke en economische handelingen.
kunnen de structuur van het Antwerpse stadsgewest afleiden uit waarnemingen en koppelen aan internationaal maatschappelijke en economische tendensen (gentrification - re-urbanisatie – verstedelijking – gettovorming – sociale segregatie).
Kunnen door actualiteitsverwerving, toetsing en klassikale bespreking in combinatie met de cursusinhouden, een steeds meer gefundeerde mening over internationaal maatschappelijke, economische en politieke vraagstukken gerelateerd aan de behandelde thema’s bevolking en stedenaardrijkskunde opbouwen.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Aardrijkskunde 4, Thema 5, bevolkingsvraagstukkenVerplicht€ 2,50
 • Auteur: R. Heyrman
Cursus Aardrijkskunde 4, Thema 6, geomorfologieVerplicht€ 2,50
 • Auteur: R. Heyrman
Cursus Aardrijkskunde 4, Thema 7, de verstedelijkte wereldVerplicht€ 2,00
 • Auteur: R. Heyrman
StudiewijzerVerplicht
Plantyn Algemene WereldatlasVerplicht€ 29,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen33,00 uren
 • Omschrijving: Thema 6, excursie Hoog-België (bestemming wordt tweejaarlijks gewijzigd) Thema 6, excursie Laag-België (bestemming wordt tweejaarlijks gewijzigd) Thema 7, excursie in de Antwerpse kernstad Eventuele bijkomende kosten voor vervoer zijn voor rekening van de student. Prijzen kunnen variëren in functie van de groepssamenstelling. Excursies of veldwerk zijn verplicht en dienen bij afwezigheid gewettigd. Zij kunnen op een ander tijdstip ingehaald worden zolang de leerlijn ‘extra-muros’ door jou vervolledigd werd vooraleer je het opleidingsonderdeel ‘aardrijkskunde 6’ hebt afgerond.
 • Opmerking: Eenmaal per maand wordt vakinhoudelijke atelier ingericht. Dit vier uur durend atelier bevat ruimte voor extra oefeningen, procestoetsen topografie -actualiteitsverwerving, feedback en vraaggestuurde activiteiten. Verplichte aanwezigheid wordt al dan niet vastgelegd door de docent.
  "Excursies zijn verplichte activiteiten en kunnen niet vervangen worden door vervangtaken. De aangeleverde inhouden zijn uniek. De vaardigheden en attituden dien je immers in situ in te oefenen en te verwerven."
Werktijd buiten de contacturen24,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets85,00schriftelijk examen: 120'
Semester 2Vaardigheidstoets hands on15,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets85,00schriftelijk examen: 120'
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on15,00

Toetsing (tekst)