Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Aardrijkskunde 3 vakinhoud25018/1839/2021/1/82
Studiegids

Aardrijkskunde 3 vakinhoud

25018/1839/2021/1/82
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Aardrijkskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Heyrman Rita
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 25,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
kunnen de oliecrisis en steenkoolcrisis kaderen binnen een economisch-historische context uit het aangeboden bronmateriaal en hieruit de gevolgen afleiden voor de actuele economische situatie op de energiemarkt.
kunnen de rol van landbouwpolitiek verduidelijken op lokaal, nationaal en suptrantionaal vlak en illustreren met voorbeelden.
kunnen de verschillende landbouwtypes in de wereld koppelen aan klimaat, bodem en economisch systeem en lokaliseren op kaart.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kunnen de bestaande energiereserves van niet-duurzame energiebronnen typeren en afleiden uit het aangeboden bronmateriaal en hieruit de gevolgen afleiden voor het huidige en toekomstige energiegebruik.
kunnen de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU verduidelijken binnen de actuele context.
kunnen de handelsstromen tussen producenten en consumenten voor de diverse fossiele brandstoffen afleiden uit het aangeboden bronmateriaal en hieruit besluiten trekken omtrent het actuele belang.
kunnen geografisch bronmateriaal adequaat toepassen en geografische basiskennis-begrippen-relaties in passende context gebruiken
kunnen geologische, bodemkundige en landschappelijke kennis integreren in de behandeling van Belgische geografische streken en op die manier eigenheid en economisch belang vastleggen.
kunnen gesteenten herkennen, benoemen en klasseren op basis van uiterlijke kenmerken a.d.h.v. determinatietabel.
kunnen het begrip 'geografische streek' definiëren, de Belgische geografische streken afleiden uit de zichtbare kenmerken en ze verklaren vanuit geologische en geografische feiten en processen behandeld in thema 1.
kunnen landschappen definiëren en aan de hand van een determinatietabel determineren in een nieuwe context, op foto, op excursie.
kunnen mineralen herkennen op basis van uiterlijke kenmerken door gebruik te maken van schaal van Mohs en mineralengids.
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. de actieve aarde inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in nieuwe contexten.
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. energie inzichtelijk omschrijven en verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en integreren in nieuwe en actuele contexten.
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. havenfuncties, havenlandschappen en industrialisering van havens inzichtelijk omschrijven en verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal.
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. landschappen, bodemgebruik en landbouw in België inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in nieuwe contexten.
kunnen nieuwe inhouden inzake wereldlandbouw inzichtelijk omschrijven en verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in actuele context.
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kunnen verworven inhouden en inzichten toepassen binnen eigen lespraktijk.
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kunnen nieuwe begrippen en inzichten toepassen tijdens geografisch veldwerk in de Scheldepolders.
kunnen nieuwe begrippen en inzichten toepassen tijdens geografisch veldwerk in het Antwerps havengebied.

Leerinhoud

LEERBEVORDERING

geschikte leerinhouden hanteren
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. de actieve aarde inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in nieuwe contexten.
kunnen nieuwe inhouden i.v.m. landschappen, bodemgebruik en landbouw inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in nieuwe contexten.
kunnen alle geografische streken van België lokaliseren en typeren a.d.h.v. de landschappelijke en geologische kenmerken uit aangeboden bronmateriaal
kunnen geografisch bronmateriaal adequaat toepassen en geografische basiskennis-begrippen-relaties in passende context gebruiken.
kunnen statistische landbouwgegevens kaderen binnen traditionele indeling in landbouwstreken maar tegelijkertijd ook koppelen aan geopolitiek en actuele landbouwpolitiek.
Kunnen statistische gegevens kaderen binnen de energiemarkt vandaag en deze tegelijkertijd koppelen aan geopolitiek en actuele energiepolitiek
Kunnen nieuwe inhouden i.v.m. havenstructuur inzichtelijk omschrijven, verklaren vanuit aangeboden bronmateriaal en toepassen in nieuwe contexten

studenten doen aan actualiteitsverwerving en volgen de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen relevant voor de cursusthema's - de student bouwt een uitgebreide referentiekaart van de wereld op en kan deze zowel in geopolitieke als historische context plaatsen
verwerven kennis over andere culturen en denkkaders binnen de thema's energie en landbouw en kan deze respectvol beargumenteren

kunnen de lokale energiemarkt plaatsen in een internationale context en de gevolgen afleiden van internationale politieke en economische activiteiten van OPEC, individuele staten, supra-nationale organisaties en NGO’s.
kunnen de lokale voedselvoorziening plaatsen in een internationale context en de gevolgen afleiden van internationale politieke en economische handelingen en standpunten van WTO, EU, individuele staten, economische formele blokken en NGO’s.
Kunnen de economische positie van de Antwerpse haven plaatsen in een Europese en internationale context en de gevolgen afleiden vanuit de economische processen.

ZELFONTWIKKELING

Kunnen onderzoekend handelen
Kunnen topografische basiskennis op zelfstandige basis verwerken tot het verwachte niveau
Kunnen mineralen herkennen op basis van uiterlijke kenmerken door gebruik te maken van schaal van Mohs en mineralengids
Kunnen gesteenten herkennen op basis van uiterlijke kenmerken a.d.h.v. determinatietabel
kunnen de landschapskenmerken van geografische streken herkennen en verklaren vanuit geologische en geografische feiten en processen behandeld in thema 1.
kunnen nieuwe begrippen en inzichten toepassen tijdens geografisch veldwerk in een willekeurige geografische streek.
doen aan actualiteitsverwerving en volgen de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen relevant voor de cursusthema's - bouwen een uitgebreide referentiekaart van de wereld op en kunnen deze zowel in geopolitieke als historische context plaatsen
kunnen door actualiteitsverwerving, toetsing en klassikale bespreking in combinatie met de cursusinhouden, bouwen een steeds meer gefundeerde mening over internationaal maatschappelijke, economische en politieke vraagstukken gerelateerd aan de behandelde thema’s energie, landbouw en havens.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Aardrijkskunde 3, Thema 1: de actieve aardeVerplicht€ 2,50
 • Auteur: R. Heyrman
Cursus Aardrijkskunde 3, Thema 2: energie, naar een duurzaam beheer van bronnenVerplicht€ 2,00
 • Auteur: R. Heyrman
Cursus Aardrijkskunde 3, Thema 3: landbouw als ruimtegebruikerVerplicht€ 2,00
 • Auteur: R. Heyrman
Cursus Aardrijkskunde 3, Thema 4, havens als motor voor economische ontwikkelingVerplicht€ 1,50
 • Auteur: R. Heyrman
StudiewijzerVerplicht
Plantyn Algemene WereldatlasVerplicht€ 29,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Practicum en/of oefeningen50,00 uren
 • Omschrijving: Excursies:- Thema 1, Studiebezoek KBIN, fossielen-mineralen en gesteenten, kosten voor eigen rekening- Thema 2, Bedrijfsbezoek kerncentrale Doel Antwerps havengebied + havencentrum Lillo(kostprijs kan variëren als gevolg van de groepsgrootte)- Thema 3, veldwerk in de Scheldepolders, geen kosten- Thema 4, excursie in het Antwerpse havengebied en werkbezoek aan het havencentrum Lillo, kostprijs 20 euroEventuele bijkomende kosten (voor vervoer) zijn voor rekening van de student. Prijzen kunnen variëren in functie van de groepssamenstelling.
 • Opmerking: Eenmaal per maand wordt vakinhoudelijke atelier ingericht. Dit vier uur durend atelier bevat ruimte voor extra oefeningen, procestoetsen topografie -actualiteitsverwerving, feedback en vraaggestuurde activiteiten. Verplichte aanwezigheid wordt al dan niet vastgelegd door de docent.
  "Excursies zijn verplichte activiteiten en kunnen niet vervangen worden door vervangtaken. De aangeleverde inhouden zijn uniek. De vaardigheden en attituden dien je immers in situ in te oefenen en te verwerven."
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets85,00schriftelijk examen: 120' + mondeling examen (1 vraag)
Semester 1Vaardigheidstoets hands on15,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets85,00schriftelijk examen: 120' + mondeling examen (1 vraag)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on15,00

Toetsing (tekst)