Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Aardrijkskunde 4 toegepaste didactiek25132/1839/2021/1/78
Studiegids

Aardrijkskunde 4 toegepaste didactiek

25132/1839/2021/1/78
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Aardrijkskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Heyrman Rita
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen uitwerken voor een concreet leerstofonderdeel
kan de principes en werkwijzen van differentiatie weergeven en beargumenteren
kan digitale didactiek en digitale media doelgericht verweven met de didactiek van het vak
kan eenvoudige differentiatietechnieken uitwerken in het lesontwerp
kan enkele complexe werkvormen inzichtelijk weergeven
kan het gebruik van complexe werkvormen relateren aan de principes van differentiatie

Leerinhoud

Leerinhouden:
Geografische expertise inzetten in multidisciplinaire projecten (case MuZee).
Geografische vaktermen integreren in het leerproces - TOL.
Aanschouwelijkheid is core-business.
Digitale leermiddelen integreren.
Tweede graad SO (doorstroom- dubbele finaliteit): eindtermen-leerplannen en leermiddelen.
Het vaklokaal aardrijkskunde als krachtige leeromgeving.
Rol van extra-muros binnen het lesvak aardrijkskundeALGEMEEN DEEL TOEGEPASTE DIDACTIEK

Lesdoelen voor aardrijkskunde 4, toegepaste didactiek.

Didactisch handelen

Kunnen vakgebonden eindtermen en leerplandoelen tweede graad analyseren en komen tot operationele lesdoelen
Kunnen binnen competentiegestuurd leerplan tweede graad GO! Leerplandoelen clusteren tot concrete lessenreeksen met bijhorende evaluatiematrix.
Kunnen de leermiddelen aardrijkskunde in de tweede graad analyseren en evalueren op structuur, inhoud en competentiegerichtheid.
kunnen onderdelen van extra-murosactiviteiten zelf opzetten: excursiepunten en leerwandeling
kunnen geografische vaktermen integreren in het leerproces, gebruik makend van actieve werkvormen
kunnen aanschouwelijk materiaal (kaartmateriaal, figuren en statistisch materiaal) efficiënt en kwaliteitsvol integreren in een les(senreeks)
werken meermaals met figuren en teksten uit Engelse/Franse publicaties en kunnen deze interpreteren binnen het kader van de vakinhouden en didactische toepassingen
kunnen atlasgebruik (digitaal en analoog doeltreffend integreren in les(senreeksen) en leerlijnen.
bouwen aan referentiekaart en geografisch wereldbeeld, kunnen dit expliciteren en binnen geopoltieke en historische context plaatsen (leerlijn).
bouwen aan referentiekaart van de wereld en kunnen deze binnen geopolitieke en historische context plaatsen


kunnen digitale didactiek en digitale media doelgericht verweven met de didactiek van het vak aardrijkskunde.
kunnen een webquest opbouwen en vorm geven binnen de context van een aardrijkskundig thema.
kunnen aangeven op welke manieren digitale leermiddelen binnen aardrijkskunde worden beïnvloed door internationale maatschappelijke ontwikkelingen.
kunnen op basis van leerplananalyse en eigen observatie een plan uittekenen voor een ideaal vaklokaal en dit didactisch verduidelijken.

Studiematerialen (lijst)

Cursus aardrijkskunde 4, toegepaste didactiekVerplicht€ 5,00
  • Auteur: R. Heyrman
StudiewijzerVerplicht
Plantyn Algemene WereldatlasVerplicht€ 29,00
Vakdidactiek aardrijkskunde. Leraar worden en zijnVerplicht€ 36,50
  • Auteur: Steegen An

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
  • Opmerking: Eenmaal per maand wordt didactisch atelier ingericht. Dit twee uur durend atelier bevat ruimte voor extra oefeningen, feedback op lesvoorbereidingen en -ontwerpen en vraaggestuurde activiteiten. Verplichte aanwezigheid wordt al dan niet vastgelegd door de docent.
    "Excursies zijn verplichte activiteiten en kunnen niet vervangen worden door vervangtaken. De aangeleverde inhouden zijn uniek. De vaardigheden en attituden dien je immers in situ in te oefenen en te verwerven."
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets75,00schriftelijk examen 90'
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00
Tweede examenperiodeKennistoets75,00schriftelijk examen 90'

Toetsing (tekst)