Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Biologie 3 toegepaste didactiek25027/1839/2021/1/00
Studiegids

Biologie 3 toegepaste didactiek

25027/1839/2021/1/00
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Gadeyne Judith
Andere co-titularis(sen): Van Strydonck Marleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan cursustekst, werkblad, ppt opstellen met aandacht voor taalgericht vakonderwijs
kan taalgericht vakonderwijs concreet toepassen
kan tekstueel didactisch materiaal correct opstellen
Leerbevordering: doelgericht werken
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
kan de basisprincipes van evaluatie beargumenteren, afwegen
kan de basisprincipes van evaluatie concretiseren in een geschikte evaluatiemethode voor een les(senreeks)
kan de kwaliteitscriteria van een goede toetsing weergeven en beargumenteren
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
kan een matrix opstellen met de gepaste criteria voor het beoordelen van vaardigheden bij experimenten
kan eenvoudige toetsen (open en meerkeuze) opstellen voor duidelijk omschreven lesdoelen
kan evaluatievormen opnoemen en selecteren
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan aangepaste leermiddelen en werkvormen kiezen in functie van door de lector bepaalde lesdoelen
kan diverse didactische werkvormen inzetten in een les natuurwetenschappen
kan verschillende didactische werkvormen doelgericht inzetten in een lesontwerp
kan werkvormen selecteren in functie van de beginsituatie en doelstellingen
kan een stimulerende en betekenisvolle leeromgeving realiseren, met aandacht voor het concrete aspect van het biologie-onderwijs

Leerinhoud

In Biologie 3 toegepaste didactiek werken we verder aan het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om een goede leraar biologie te worden.
We hernemen eerst – met een aantal oefeningen – hoe een les biologie wordt opgebouwd. We besteden aandacht aan leermiddelen die veel gebruikt worden.
Een leraar moet ook zijn leerlingen evalueren. We leren hoe je een toets moet opstellen, gebruik makend van een waaier aan toetsvragen. Het evalueren van vaardigheden, tijdens een practicum bijvoorbeeld, is typisch voor een les wetenschappen. Je ontwerpt een kijkwijzer die gebruikt zal worden om tijdens het practicum jezelf en je medestudenten te evalueren.
Een correct gebruik van vaktaal en speciale aandacht voor instructietaal zijn zeer belangrijk binnen de grootstedelijke context (Antwerpen). De kans dat je leerlingen niet de Nederlandse taal als moedertaal hebben is zeer groot. Dit vormt een extra uitdaging want in biologie gebruik je heel veel nieuwe termen en begrippen binnen de vaktaal. Het geven van de juiste instructies is eveneens belangrijk, in het licht van de vele experimenten en practica in het onderwijs in de natuurwetenschappen.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Biologie/Fysica 3 toegepaste didactiekVerplicht€ 2,50
  • Auteur: M. Van Strydonck
StudiewijzerVerplicht
Handboeken Natuurwetenschappen SO (1ste graad) - bibliotheekVerplicht
Literatuur Leerplannen/lessentabellenVerplicht
http://pro.g-o.beVerplicht
http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/lessentabellen-en-leerplannen-soVerplicht
http://www.ovsg.be/leerplannenVerplicht
www.vob-ond.beVerplicht
  • Auteur: VOB

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Vormen van groepsleren2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)100,00schriftelijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)100,00schriftelijk