Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Biologie 4 toegepaste didactiek25029/1839/2021/1/68
Studiegids

Biologie 4 toegepaste didactiek

25029/1839/2021/1/68
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Gadeyne Judith
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: inspirerend coachen
kan een veldwerk voor lln. 2de graad uitwerken op basis van eigen veldwerk
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
geschikte media hanteren
kan complexe werkvormen uitwerken voor een concreet leerstofonderdeel
kan de principes en werkwijzen van differentiatie weergeven en beargumenteren
kan digitale didactiek en digitale media doelgericht verweven met de didactiek van het vak
kan een lesontwerp maken voor een practicum gebruik makend van diverse werkvormen
kan eenvoudige differentiatietechnieken uitwerken in het lesontwerp
kan enkele complexe werkvormen inzichtelijk weergeven
kan het gebruik van complexe werkvormen relateren aan de principes van differentiatie
kan een excursie opzetten voor een biotoopstudie 1ste graad
kan veiligheidsvoorschriften opstellen bij een practicum (COS)
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan min. 2 digitale bronnen rond een specifiek thema op niveau van de leerling opzoeken en een sterkte/zwakte analyse uitvoeren
kan min. 3 digitale bronnen rond een specifiek thema op niveau van de leerkracht opzoeken en een sterkte/zwakte analyse uitvoeren

Leerinhoud

In Biologie 4 toegepaste didactiek werken we verder aan het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om een goede leraar biologie/fysica te worden.

We zoeken naar praktijktoepassingen binnen het vak biologie voor de principes van UDL en verwerven inzicht in verschillende vormen van differentiatie.
We bestuderen een aantal complexe werkvormen in het licht van differentiatie.
Biologie is een ‘doe-wetenschap’, dat betekent dat experimenten en proeven veelvuldig aan bod komen. De specifieke didactiek die hiermee verbonden is, zullen we van naderbij bekijken. Omdat veiligheid in het labo daarbij belangrijk is, gaan we na hoe we chemicaliën verantwoord kunnen gebruiken en stockeren (COS).
De studie van de natuur doe je bij voorkeur buiten, in het veld. Daarom nemen we de vakspecifieke werkvormen die nodig zijn bij een excursie en biotoopstudie onder de loep. We koppelen dit aan de studie van een waterbiotoop in ‘Ecologie en duurzame ontwikkeling 4’.
‘Digitale didactiek’ wordt toegepast voor het vak biologie. We onderzoeken het gebruik van diverse media-toepassingen (ICT en andere) in de lessen biologie. We zoeken naar een aantal digitale bronnen rond een specifiek thema op niveau van de leerling / leerkracht en voeren hierop een sterkte/zwakte analyse uit.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Biologie 4 toegepaste didactiekVerplicht€ 2,00
  • Auteur: J; Gadeyne
StudiewijzerVerplicht
handboeken natuurwetenschappenVerplicht
Handboeken Natuurwetenschappen SO (1ste graad) - bibliotheekVerplicht
Brochure Chemicaliën op schoolVerplicht
Literatuur Leerplannen/lessentabellenVerplicht
http://pro.g-o.beVerplicht
http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/lessentabellen-en-leerplannen-soVerplicht
http://www.ovsg.be/leerplannenVerplicht
www.vob-ond.beAanbevolen
  • Auteur: VOB

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Vormen van groepsleren2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)100,00mondeling en schriftelijk; micro-teaching met VERPLICHTE AANWEZIGHEID
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)100,00mondeling en schriftelijk (20 min.)