Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Frans 3 taal en cultuur25050/1839/2021/1/06
Studiegids

Frans 3 taal en cultuur

25050/1839/2021/1/06
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Frans
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Adam Natacha, Faes Sophie
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 60,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kunnen in correct Frans communiceren met een Franstalige gesprekspartner
kunnen vlot en correct mondeling en schriftelijk communiceren (niveau B2)
beheersen de basisgrammatica en -uitbreidingsgrammatica d.w.z.kunnen de belangrijkste grammaticale regels toepassen in de 5 vaardigheden (niveau B2)
beheersen de basissen uitbreidingswoordenschat d.w.z. kunnen de woordenschat naar vorm en inhoud juist gebruiken in de 5 vaardigheden(niveau B2)
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheersen de basissen uitbreidingswoordenschat d.w.z. kunnen de woordenschat naar vorm en inhoud juist gebruiken in de 5 vaardigheden(niveau B2)
kunnen het elektronisch leerplatform gebruiken om grammatica-,woordenschatten luistervaardigheidsoefeningen te maken
beheersen de basis- en uitbreidingsgrammatica d.w.z. kunnen de verschillende grammaticale categorieën identificeren en de belangrijkste grammaticale regels uitleggen, illustreren en toepassen in de 5 vaardigheden (niveau C1)
kunnen de voornaamste gebeurtenissen en personen uit de Franse geschiedenis chronologisch en contextueel situeren van de 11de-16de eeuw
kunnen literaire teksten (11de-16de eeuw) contextueel situeren en analyseren
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kunnen de eigen beginsituatie m.b.t. kennis en vaardigheden correct inschatten
kunnen de vastgestelde tekorten m.b.t. kennis en vaardigheden remediëren
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kunnen de vastgestelde tekorten m.b.t. kennis en vaardigheden remediëren
kunnen het elektronisch leerplatform gebruiken om grammatica-,woordenschatten luistervaardigheidsoefeningen te maken
Interactie: Taal ondersteunen
beheersen de basisgrammatica en -uitbreidingsgrammatica d.w.z.kunnen de belangrijkste grammaticale regels toepassen in de 5 vaardigheden (niveau B2)
beheersen de basissen uitbreidingswoordenschat d.w.z. kunnen de woordenschat naar vorm en inhoud juist gebruiken in de 5 vaardigheden(niveau B2)
Interactie: Authentiek communiceren
kunnen vlot en correct mondeling en schriftelijk communiceren (niveau B2)
Leerbevordering: onderwijsgerelateerde kennis ontwikkelen
Kunnen de voornaamste gebeurtenissen van de Franse geschiedenis (tot de 12 de eeuw) benoemen, toelichten en situeren.

Leerinhoud

vervangen door: kunnen de voornaamste gebeurtenissen van de Franse geschiedenis (17-eerste helft 20ste eeuw) benoemen, toelichten en situeren

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Communication progressive du français, niveau intermédiaireVerplicht€ 25,95
 • Auteur: CL Miguel
Handboek Corrigés Excercices 2000 (livre du professeur)Verplicht€ 24,75
Handboek Exercices 2000Verplicht€ 42,51
 • Auteur: De Spiegeleer J.
Handboek Grammaire 2000Verplicht€ 43,45
 • Auteur: De Spiegeleer J., Sinjan R., Weekers H.
Handboek L'art de conjuguerVerplicht€ 9,90
 • Auteur: Bescherelle
Handboek Vous ditesVerplicht€ 25,50
 • Auteur: Desmet P.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
 • Omschrijving: uitstap Franstalige stad + werken aan portfolio
Werktijd buiten de contacturen114,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets37,50examen schriftelijk (240')
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie37,50examen - mondeling (30')
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00Schriftelijke en mondeling opdrachten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00examen schriftelijk (240')
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie60,00examen - mondeling (30') en schriftelijke taken