Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Frans 3 toegepaste didactiek25051/1839/2021/1/40
Studiegids

Frans 3 toegepaste didactiek

25051/1839/2021/1/40
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Frans
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Faes Sophie
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan taalgericht vakonderwijs concreet toepassen
kan tekstueel didactisch materiaal correct opstellen
kunnen vlot en correct mondeling en schriftelijk communiceren (niveau B2)
beheersen de basisgrammatica en -uitbreidingsgrammatica d.w.z.kunnen de belangrijkste grammaticale regels toepassen in de 5 vaardigheden (niveau B2)
beheersen de basissen uitbreidingswoordenschat d.w.z. kunnen de woordenschat naar vorm en inhoud juist gebruiken in de 5 vaardigheden(niveau B2)
Leerbevordering: doelgericht werken
kan een taaltaak ontwerpen
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
kan werkvormen selecteren en bedenken/uitwerken voor het inoefenen van de luistervaardigheid
kan werkvormen selecteren/bedenken/uitwerken voor het oefenen van de leesvaardigheid
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheersen de basissen uitbreidingswoordenschat d.w.z. kunnen de woordenschat naar vorm en inhoud juist gebruiken in de 5 vaardigheden(niveau B2)
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
kan de basisprincipes van evaluatie beargumenteren, afwegen
kan de basisprincipes van evaluatie concretiseren in een geschikte evaluatiemethode voor een les(senreeks)
kan de kwaliteitscriteria van een goede toetsing weergeven en beargumenteren
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
kan evaluatievormen opnoemen en selecteren
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan verschillende didactische werkvormen doelgericht inzetten in een lesontwerp
kan werkvormen selecteren in functie van de beginsituatie en doelstellingen
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kan de lesvoorbereidingen /minilessen van andere studenten evalueren
kan reflecteren over de eigen lesvoorbereidingen /minilessen/opdrachten
Interactie: Taal ondersteunen
beheersen de basisgrammatica en -uitbreidingsgrammatica d.w.z.kunnen de belangrijkste grammaticale regels toepassen in de 5 vaardigheden (niveau B2)
beheersen de basissen uitbreidingswoordenschat d.w.z. kunnen de woordenschat naar vorm en inhoud juist gebruiken in de 5 vaardigheden(niveau B2)
Interactie: Authentiek communiceren
kunnen vlot en correct mondeling en schriftelijk communiceren (niveau B2)

Studiematerialen (lijst)

Cursus Cours de didactique du français langue étrangère - deel 2Verplicht€ 7,90
 • Auteur: Goldwasser J.
Cursus Frans vakdidactiek 3Verplicht
 • Auteur: Goldwasser J.
StudiewijzerVerplicht
Handboek Didactiek van het Frans als vreemde taalAanbevolen
Handboek La classe de langueAanbevolen€ 17,00
 • Auteur: Tagliante
Handboek La compréhension oraleAanbevolen€ 17,00
 • Auteur: Cornaire C., Germain C.
Handboek Le MultimédiaAanbevolen€ 17,00
 • Auteur: Galisoon R., Lancien T.
Handboek Oral: variabilité et apprentissagesAanbevolen€ 17,00
 • Auteur: Collectif

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen27,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00mondeling en schriftelijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00mondeling en schriftelijk