Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Frans 4 toegepaste didactiek25053/1839/2021/1/11
Studiegids

Frans 4 toegepaste didactiek

25053/1839/2021/1/11
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Frans
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Goldwasser Janine
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan taalgericht vakonderwijs concreet toepassen
kan tekstueel didactisch materiaal correct opstellen
Leerbevordering: doelgericht werken
kan werkvormen selecteren/bedenken/uitwerken voor het oefenen van de leesvaardigheid
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen uitwerken voor een concreet leerstofonderdeel
kan de principes en werkwijzen van differentiatie weergeven en beargumenteren
kan digitale didactiek en digitale media doelgericht verweven met de didactiek van het vak
kan eenvoudige differentiatietechnieken uitwerken in het lesontwerp
kan enkele complexe werkvormen inzichtelijk weergeven
kan het gebruik van complexe werkvormen relateren aan de principes van differentiatie
kan werkvormen selecteren in functie van de beginsituatie en doelstellingen
kan werkvormen selecteren/bedenken/uitwerken voor het inoefenen van de spreekvaardigheid
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kan de lesvoorbereidingen /minilessen van andere studenten evalueren
kan reflecteren over de eigen lesvoorbereidingen /minilessen/opdrachten

Studiematerialen (lijst)

Cursus Cours de didactique du français langue étrangère - deel 1Verplicht€ 5,00
 • Auteur: Goldwasser J.
StudiewijzerVerplicht
Handboek Enseigner le français comme langue secondeAanbevolen€ 17,00
 • Auteur: Vigner G.
Handboek L'évaluation et le Cadre Européen CommunAanbevolen€ 17,00
 • Auteur: Tagliante C.
Handboek La classe de langueAanbevolen€ 31,00
 • Auteur: Tagliante
Handboek Le MultimédiaAanbevolen€ 17,00
 • Auteur: Galisoon R., Lancien T.
Handboek Wij zijn niet domAanbevolen€ 22,00
 • Auteur: Maniet-Bellermann P.
www.klaproosschool.be/LerenLeren/LEREN%20LEREN.htm#fransAanbevolen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen27,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands on100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00