Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Geschiedenis 3 vroeg-moderne tijd25058/1839/2021/1/84
Studiegids

Geschiedenis 3 vroeg-moderne tijd

25058/1839/2021/1/84
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Geschiedenis
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Geschiedenis
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Geschiedenis 3 vroeg-moderne tijd
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Colman Vicky
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
de politieke, economische, culturele en sociale ontwikkelingen van de vroeg-moderne tijd 17.de eeuw beschrijven en analyseren
de politieke, economische, sociale en culturele ontwikkelingen van de vroeg-moderne tijd 18.de eeuw beschrijven en analyseren
de politieke, economische, sociale en culturele ontwikkelingen van de vroeg-moderne tijd beschrijven en analyseren
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
via voorbereidende lectuur aan historische begrippen een concrete invulling geven

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel krijgt de student kennis en inzicht van/in de historische gebeurtenissen en personen, begrippen, verbanden, structuren en processen m.b.t. de vroegmoderne geschiedenis. De politieke, economische, sociale en culturele aspecten van de vroegmoderne geschiedenis worden besproken. Door analyse van bronnen en van wetenschappelijke lectuur gaat de student onderzoekend om met het verleden,
De student bevraagt kritisch het verleden met het oog op de verklaring van actuele problemen en vice versa.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Powerpoints op digitapVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Atlas van de algemene & Belgische geschiedenisVerplicht€ 46,19
Een kennismaking met de geschiedenis van de Nieuwe TijdVerplicht€ 32,50
 • Auteur: Van Os M. & Potjer M.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges33,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen114,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets90,00examen - mondeling (20' voorbereidingstijd/20' mondeling examen)
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)10,00schriftelijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00examen - mondeling (20' voorbereidingstijd/20'mondeling examen)