Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Geschiedenis 3 toegepaste didactiek25141/1839/2021/1/93
Studiegids

Geschiedenis 3 toegepaste didactiek

25141/1839/2021/1/93
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Geschiedenis
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Geschiedenis
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Colman Vicky
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
Brengt talige drempels in lesmateriaal geschiedenis in kaart en past deze kennis toe..
Hanteert een gerichte didactiek bij het aanbrengen en consolideren van historische begrippen.
kan taalgericht vakonderwijs concreet toepassen
kan tekstueel didactisch materiaal correct opstellen
Leerbevordering: doelgericht werken
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
kan de basisprincipes van evaluatie beargumenteren, afwegen
kan de basisprincipes van evaluatie concretiseren in een geschikte evaluatiemethode voor een les(senreeks)
kan de kwaliteitscriteria van een goede toetsing weergeven en beargumenteren
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan verschillende didactische werkvormen doelgericht inzetten in een lesontwerp
kan werkvormen selecteren in functie van de beginsituatie en doelstellingen

Leerinhoud

In dit olod leren we hoe de principes van taalgericht vakonderwijs toe te passen in de geschiedenisles en didactisch materiaal correct op te stellen. We leren verschillende didactische werkvormen doelgericht inzetten in een lesontwerp en werkvormen te selecteren in functie van de beginsituatie en doelstellingen. We zoomen in op de structuur van de vakoverschrijdende eindtermen en leren die realiseren in een lesontwerp. We ontdekken en benoemen de basisprincipes van evaluatie en concretiseren die in een geschikte evaluatiemethode voor een les(senreeks) geschiedenis.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Powerpoints op digitapVerplicht
StudiewijzerVerplicht
De Taxonomie van Bloom in de klasVerplicht€ 22,50
 • Auteur: Eef Rombaut, Tine Van Severen, Ingrid Molein
Handboek Geschiedenisdidactiek. Handboek voor de vakdocentVerplicht€ 39,50
 • Auteur: Wilschut
Literatuur HermesAanbevolen€ 25,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets75,00examen schriftelijk 120 minuten
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)25,00De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets permanent (Permanente evaluatie)25,00
Tweede examenperiodeKennistoets75,00examen schriftelijk 120 minuten