Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Geschiedenis 4 lange 19de eeuw34482/1839/2021/1/12
Studiegids

Geschiedenis 4 lange 19de eeuw

34482/1839/2021/1/12
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Geschiedenis
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Geschiedenis
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Geschiedenis 4 lange 19de eeuw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Colman Vicky
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
de belangrijkste kenmerken van de grote 19de eeuwse ideologieën met elkaar vergelijken
de historische relevantie van een anecdote beoordelen
de historische relevantie van een anekdote beoordelen
de hoofdlijnen van de culturele evolutie in de 19de eeuw schematisch weergeven
de oorzaken van de toenemende Europese spanningen in de periode 1870-1914 verduidelijken
de politieke evolutie vanaf het congres ven Wenen beschrijven en analyseren
de repercussies van de industriële revolutie op het Westen en de wereld genuanceerd beoordelen
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
aan de hand van informatiemateriaal een antwoord formuleren op een historische probleemstelling

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel krijgt de student kennis en inzicht van/in de historische gebeurtenissen en personen, begrippen, verbanden, structuren en processen m.b.t. de geschiedenis van de 19de eeuw. De politieke, economische, sociale en culturele aspecten van de geschiedenis van de 19de eeuw worden besproken. Door analyse van bronnen en van wetenschappelijke lectuur gaat de student onderzoekend om met het verleden,
De student bevraagt kritisch het verleden met het oog op de verklaring van actuele problemen en vice versa.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Powerpoints op digitapVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Atlas van de algemene & Belgische geschiedenisVerplicht€ 46,19
Een kennismaking met de geschiedenis van de Nieuwe TijdVerplicht€ 32,50
 • Auteur: Van Os M. & Potjer M.
Handboek Passages - de negentiende eeuw (1815-1918)Verplicht€ 29,75

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
 • Omschrijving: Excursie:EMABB in Noeveren/Boom - kosten afzonderlijk te betalen door de student
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets90,00examen - mondeling (15' voorbereidingstijd/15'mondeling examen)
Semester 2Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)10,00schriftelijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00examen - mondeling (15' voorbereidingstijd/15'mondeling examen )