Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Geschiedenis 4 toegepaste didactiek25142/1839/2021/1/30
Studiegids

Geschiedenis 4 toegepaste didactiek

25142/1839/2021/1/30
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Geschiedenis
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Geschiedenis
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Colman Vicky
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen uitwerken voor een concreet leerstofonderdeel
kan de principes en werkwijzen van differentiatie weergeven en beargumenteren
kan digitale didactiek en digitale media doelgericht verweven met de didactiek van het vak
kan eenvoudige differentiatietechnieken uitwerken in het lesontwerp
kan enkele complexe werkvormen inzichtelijk weergeven
kan het gebruik van complexe werkvormen relateren aan de principes van differentiatie
Selecteert en creëert geschikte leerinhouden voor de verschillende fases van verwerven en verwerken van historische kennis.
Selecteert en creëert geschikte werkvormen voor de verschillende fases van verwerven en verwerken van historische kennis.

Leerinhoud

We leren complexe werkvormen uitwerken voor een les(senreeks), ontdekken principes en werkwijzen van differentiatie en leren
eenvoudige differentiatietechnieken uitwerken in het lesontwerp. We bouwen inzicht op in enkele complexe werkvormen en relateren die aan de principes van differentiatie. We leren digitale didactiek en digitale media doelgericht verweven met de geschiedenisdidactiek.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Powerpoints op digitapVerplicht
StudiewijzerVerplicht
De Taxonomie van Bloom in de klasVerplicht€ 22,50
 • Auteur: Eef Rombaut, Tine Van Severen, Ingrid Molein
Handboek Geschiedenisdidactiek. Handboek voor de vakdocentVerplicht€ 39,50
 • Auteur: Wilschut
Literatuur HermesAanbevolen€ 20,00

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Eef Rombaut, Ingrid Molein & Tine Van Severen

De Taxonomie van Bloom in de klas. Een inspiratieboek voor de leraar

Pelckmans Pro, 2018

22,50 euro.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets75,00examen schriftelijk 120 minuten
Semester 2Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)25,00De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets permanent (Permanente evaluatie)25,00
Tweede examenperiodeKennistoets75,00examen schriftelijk 120 minuten