Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
MO 3 algemene muzikale vorming25071/1839/2021/1/41
Studiegids

MO 3 algemene muzikale vorming

25071/1839/2021/1/41
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Muzikale Opvoeding
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als MO 3 algemene muzikale vorming
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Wolfs Elisabeth
Andere co-titularis(sen): Alders Elisabeth
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
gebruikt kwalitatief beeld- en klankmateriaal tijdens exploratie stijlen en genres
selecteert relevante muziekvoorbeelden ter bevordering van het muziekhistorische inzicht
de leerling ontwikkelt het intern gehoor (niveau 2)
de leerling kan een notenleerles zowel prima vista als voorbereid uitvoeren
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
gebruikt kwalitatief beeld- en klankmateriaal tijdens exploratie stijlen en genres
selecteert relevante muziekvoorbeelden ter bevordering van het muziekhistorische inzicht

Studiematerialen (lijst)

Cursus Muziekgeschiedenis 3Verplicht€ 5,00
StudiewijzerVerplicht
Handboek Vademecum van de Algemene MuziekleerVerplicht€ 25,74
  • Auteur: Gistelinck D.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
  • Omschrijving: Excursie: Veldwerk: Concert- en Operabezoek, prijs afhankelijk van de voorstelling en afzonderlijk te betalen door de student
Werktijd buiten de contacturen27,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets33,34thema Muziekgeschiedenis 3,, L. Wolfs mondeling examen, lokaal 0417 of 04018 : 20' / student
code fail is hier van toepassing
Semester 1Vaardigheidstoets hands off66,66thema AML 3, E. Alders
mondeling examen AML: (15' voorbereiding + 15' examen) / student
code fail is hier van toepassing
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off66,66thema AML 3, E. Alders, mondeling examen AML: (15' voorbereiding + 15' examen) / student
code fail is hier van toepassing
Tweede examenperiodeKennistoets33,34thema Muziekgeschiedenis 3 ; L. Wolfs, mondeling examen: 20' / student
code fail is hier van toepassing

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student voor één deelexamen een deelcijfer behaalt tussen 8/20 en 9,5/20, wordt de eindscore voor het opleidingsonderdeel bepaald door het gewogen gemiddelde van de deelexamens.Voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel worden meerdere deelexamens georganiseerd.
- In het deelexamen AML 3 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: De leerlingen lezen fa-sleutel oefeningen aan een vooropgesteld tempo, De leerlingen onderscheiden auditief alle intervallen van prime tot sext en verschillende drieklanken, De leerlingenkunnen de vergaarde kennis uit AML 1 + 2 schematisch weergeven en hierin verbanden leggen ter verrijking van hun persoonlijk inzicht.
- In het deelexamen Muziekgeschiedenis 3 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: gebruikt kwalitatief beelden klankmateriaal tijdens exploratie stijlen en genres, selecteert relevante muziekvoorbeelden ter bevordering van het muziekhistorische inzicht.