Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
MO 3 musiceren25072/1839/2021/1/75
Studiegids

MO 3 musiceren

25072/1839/2021/1/75
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Muzikale Opvoeding
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als MO 3 musiceren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rymen Tine
Andere co-titularis(sen): Acke Tim, Alders Elisabeth, Steeman Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 67,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

De eindcompetenties van MO 2 musiceren zijn het referentiepunt voor de begincompetenties van MO 3 musiceren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
bespeelt het begeleidingsinstrument op gepaste en zinvolle manier
demonstreert a capella juist intoneren in combinatie met eenvoudige andere motorische taak (bv. bodypercussion, tamboerijn, ed.)
demonstreert majeur, mineur, verkleinde, vergrote, septiemakkoorden prima vista aan de piano
kan een muziekstuk modelleren en reduceren naar een gegeven praktijksituatie (muzikaal ensemble) en het ensemble van een gereduceerde partituur voorzien.
kan inzing- en opwarmingsoefeningen aanleren en begeleiden aan de piano
kan liederen zingen van verschillende genres in verschillende talen (eenstemmig, meerstemmig)
kan zang ondersteunen met eenvoudige en eutone pianobegeleiding
demonstreert zelfstandig meerstemmig zingen. 
demonstreert basisvaardigheden in koor zingen: homogeniteit, klinkerkleuring, tekstuitspraak, beleving, opvolgen instructies en zichtlezing.

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel Musiceren 3 heeft 4 thema's:

-Zang 3

- Samenzang 3
- Liedbegeleiding 3
- Arrangement en Ensemble 3

Binnen het opleidingsonderdeel Musiceren 3 komen de volgende muzikale vaardigheden aan bod: zang, samenzang, samenspel, arrangement, liedbegeleiding en piano, directie. Er is extra oefentijd voor directie in Oefeningen en practicum. Kostprijs hiervoor bedraagt maximum 67 euro, dit wordt nog verrekend.

Studiematerialen (lijst)

Cursus liedbegeleiding/partiturenVerplicht€ 5,00
Cursus zang-samenzang/partiturenVerplicht€ 7,50
StudiewijzerVerplicht
Handboek In koor natuurlijk zingenAanbevolen€ 24,95
  • Auteur: Van der Vinne K.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
  • Opmerking: Kostprijs kan lager maar niet hoger zijn.
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)10,00Vaardigheidstoets – onderdeel zang T. Rymen– permanente evaluatie
Code fail is hier van toepassing.
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)8,33thema Liedbegeleiding 3
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)23,34thema Arrangement en Ensemble 3 , T. Acke, permanente evaluatie
Code fail is hier van toepassing.
Semester 1Vaardigheidstoets hands on25,00thema Liedbegeleiding 3
eerste examenperiode praktijkexamen G. Steeman, : 15' / student
Code fail is hier van toepassing.
Semester 1Vaardigheidstoets hands on13,33Vaardigheidstoets (13,33%) – onderdeel samenzang – mondeling: 20' per groepje van 4 studenten
Code fail is hier van toepassing.
Semester 1Vaardigheidstoets hands on10,00Thema zang , mondeling examen T. Rymen én G. Steeman, 15' per student
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)10,00Oefeningen en practicum, T. Johnson, permanente evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on23,33Vaardigheidstoets (13,33%) – thema samenzang – mondeling examen T. Johnson- 20' per groepje van 4 studenten
Code fail is hier van toepassing.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on23,34thema Arrangement en Ensemble 3 - T. Acke, tweede examenperiode, mondeling examen: 60'
Code fail is hier van toepassing.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on33,33thema Liedbegeleiding 3 - praktijkexamen liedbegeleiding G. Steeman 15' per student
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00Vaardigheidstoets (20%) – thema zang - mondeling examen - T. Rymen en G. Steeman, 15'/student
Code fail is hier van toepassing.

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student voor één deelexamen een deelcijfer behaalt tussen 8/20 en 9,5/20, wordt de eindscore voor het opleidingsonderdeel bepaald door het gewogen gemiddelde van de deelexamens.Voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel worden meerdere deelexamens georganiseerd.
- In het deelexamen Liedbegeleiding 3 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: bespeelt het begeleidingsinstrument op gepaste en zinvolle manier, demonstreert majeur, mineur, verkleinde, vergrote, septiemakkoorden prima vista aan de piano.
- In het deelexamen Arrangement & Ensemble 3 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: kan een muziekstuk modelleren en reduceren naar een gegeven praktijksituatie (muzikaal ensemble) en het ensemble van een gereduceerde partituur voorzien.
- In het deelexamen Zang & Samenzang 3 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: demonstreert a capella juist intoneren in combinatie met eenvoudige andere motorische taak (bv.bodypercussion, tamboerijn, ed), kan liederen zingen van verschillende genres in verschillende talen (eenstemmig, meerstemmig), kan zang ondersteunen met eenvoudige en eutone pianobegeleiding, kan inzing- en opwarmingsoefeningen aanleren en begeleiden aan de piano, beheerst de elementaire dirigeertechnieken, zijnde: neutrale lichaamshouding, handhouding, toonopgave, aanvangshouding, slagbeweging, terugvering, inzetten en afslaan.