Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
MO 4 musiceren25073/1839/2021/1/12
Studiegids

MO 4 musiceren

25073/1839/2021/1/12
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Muzikale Opvoeding
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als MO 4 musiceren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Acke Tim, Alders Elisabeth, Rymen Tine, Steeman Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 67,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: didactisch handelen
kent en begrijpt de functionele harmonie en past dit toe in de analyse van de gebruikte liederen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
bereidt zich degelijk voor op een repetitie met pianist
bespeelt het begeleidingsinstrument op gepaste, functionele en muzikale manier
demonstreert de toonladders mineur pentatonisch en harmonisch , stijgend, dalend en in tertssprongen
demonstreert eenstemmig en meerstemmig zangrepertoire in uiteenlopende genres en talen (complexere harmonie en melodie)
gebruikt tijdens het zingen van een lied gekende akkoorden in verschillende ritmepatronen en stijlen als begeleiding aan de piano
kan sol- en fa-sleutel oefeningen aan een vooropgesteld tempo lezen (niveau 4)
voert gekende akkoorden prima vista uit in eenvoudige ritmepatronen aan de piano
demonstreert basisvaardigheden in koor zingen: homogeniteit, klinkerkleuring, tekstuitspraak, beleving, opvolgen instructies en zichtlezing.
beheerst basisslagtechniek en kan deze toepassen op een groep.
ontwikkelt het inwendig gehoor (niveau 4)
kan de muzikale basisbegrippen uitleggen en toepassen (niveau 4)
demonstreert zelfstandig een notenleerles (prima vista en voorbereid) en meerstemmig

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel Musiceren 4 heeft 3 thema's:
-Zang en Samenzang 4
- Liedbegeleiding 4
- AML 4

Binnen het opleidingsonderdeel Musiceren 4 komen de volgende muzikale vaardigheden aan bod: zang, samenzang, algemene muziekleer, liedbegeleiding en piano, directie.  Dit laatste zal vooral in 'Practicum en oefeningen' aan bod komen.

Studiematerialen (lijst)

Cursus liedbegeleiding/partiturenVerplicht€ 5,00
Cursus zang-samenzang/partiturenVerplicht€ 7,50
StudiewijzerVerplicht
Handboek stemvorming - een doe-boek voor dirigenten en koorzangersAanbevolen€ 15,00
Handboek voor koordirigentenAanbevolen€ 15,00
  • Auteur: Juliaan Wilmots - Michael Scheck

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
  • Opmerking: Kostprijs kan lager zijn, dit wordt nog verrekend.
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)8,33thema Liedbegeleiding 4 , G. Steeman
Semester 2Vaardigheidstoets hands on20,00Vaardigheidstoets (20%) – thema zang T. Rymen én G. Steeman- mondeling examen – 15' per student
code fail is hier van toepassing

Semester 2Vaardigheidstoets hands on28,34thema AML
eerste examenperiode mondeling examen AML, E. Alders : 30' / student
code fail is hier van toepassing
Semester 2Vaardigheidstoets hands on20,00thema Liedbegeleiding 4
eerste examenperiode permanente evaluatie en praktijk examen liedbegeleiding, G. Steeman: 15' / student
code fail is hier van toepassing
Semester 2Vaardigheidstoets hands on13,33Vaardigheidstoets hands on – thema samenzang – mondeling examen T. Johnson,
20' per 4 studenten
Code fail is hier van toepassing
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)10,00Practicum en oefeningen, permanente evaluatie T. Johnson
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on23,33Vaardigheidstoets – onderdeel samenzang – mondeling examen -T. Johnson 20' per 4 studenten
code fail is hier van toepassing
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00Vaardigheidstoets - onderdeel zang -T. Rymen en G. Steeman, mondeling examen 15' per student
code fail is hier van toepassing
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on28,34thema AML tweede examenperiode mondeling examen AML, E. Alders : 30' / student
code fail is hier van toepassing
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on28,33thema Liedbegeleiding 4 -tweede examenperiode praktijk examen liedbegeleiding, G. Steeman: 15' / student
code fail is hier van toepassing

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student voor één deelexamen een deelcijfer behaalt tussen 8/20 en 9,5/20, wordt de eindscore voor het opleidingsonderdeel bepaald door het gewogen gemiddelde van de deelexamens.Voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel worden meerdere deelexamens georganiseerd.
- In het deelexamen Liedbegeleiding 4 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: voert gekende akkoorden prima vista uit in eenvoudige ritmepatronen aan de piano, gebruikt tijdens het zingen van een lied gekende akkoorden in verschillende ritmepatronen en stijlen als begeleiding aan de piano, bespeelt het begeleidingsinstrument op gepaste, functionele en muzikale manier.
- In het deelexamen AML 41 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: kent en begrijpt de functionele harmonie en past dit toe in de analyse van de gebruikte liederen, kan sol- en fa-sleutel oefeningen aan een vooropgesteld tempo lezen, herkent auditief intervallen (tot en met oktaaf), akkoorden en progressies, kan de muzikale basisbegrippen: Tonaliteiten, Maatsoorten, Muzikale notatie, intervallen en toonladders toelichten, toepassen en verbanden leggen.
- In het deelexamen Zang & Samenzang 4 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: bereidt zich degelijk voor op een repetitie met pianist, demonstreert de toonladders mineur pentatonisch en harmonisch , stijgend, dalend en in tertssprongen, demonstreert eenstemmig en meerstemmig zangrepertoire in uiteenlopende genres en talen (complexere harmonie en melodie), dirigeert opgepaste wijze en integreert dynamiek en expressie tijdens de uitvoering van een lied/koorwerk.