Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
MO 4 toegepaste didactiek25148/1839/2021/1/40
Studiegids

MO 4 toegepaste didactiek

25148/1839/2021/1/40
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Muzikale Opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Janssen Monique
Andere co-titularis(sen): Alders Elisabeth, Vertommen Lore
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen uitwerken voor een concreet leerstofonderdeel
kan de principes en werkwijzen van differentiatie weergeven en beargumenteren
kan digitale didactiek en digitale media doelgericht verweven met de didactiek van het vak
kan doelgerichte lesopdrachten uitwerken voor leerlingen van het basisonderwijs
kan eenvoudige differentiatietechnieken uitwerken in het lesontwerp
kan enkele complexe werkvormen inzichtelijk weergeven
kan het gebruik van complexe werkvormen relateren aan de principes van differentiatie
kan verschillende werkvormen, methodieken en didactische processen voor muzieklessen in het basisonderwijs toepassen in de lespraktijk
past de didactiek toe van luisteren in de klas

Leerinhoud

Methodiek muzikale gedragsvormen: evalueren/reflecteren in de klas
Methodiek muzikale gedragsvormen: informeren in de klas.
Methodiek muzikale gedragsvormen: toepassing van gecombineerde muzikale gedragsvormen in de klas: concentrische lesopbouw

Methodiek basisonderwijs :
muzikale spelvormen voor het basisonderwijs
klankspelen en grafische notatievormen voor het basisonderwijs
muziek beluisteren in het basisonderwijs
zingen met kinderen in het basisonderwijs

Studiematerialen (lijst)

Liedbundels allerhandeVerplicht€ 31,70
StudiewijzerVerplicht
Handboek Docentenmap en cd's Intro 1 thvVerplicht€ 94,40
  • Auteur: Joost Overmans ea
Handboek Toetsen Intro 1thvVerplicht€ 38,10
  • Auteur: Joost Overmars ea
Handboek Werkboek Intro 1thvVerplicht€ 31,10
  • Auteur: Joost Overmars ea

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen5,00 uren
Vormen van groepsleren5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen47,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)25,00thema Methodiek SO4 , M. Janssen
Verplichte aanwezigheid in de lessen.
Code Fail van toepassing
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)34,00thema Methodiek basisonderwijs 4 , E. Alders
Verplichte aanwezigheid in de lessen.
Code Fail van toepassing
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie25,00thema Methodiek SO4: mondeling examen M. Janssen: 15 min per student in lokaal 04.018
Code Fail is van toepassing
Semester 2Kennistoets16,00thema Methodiek SO4: schriftelijk examen, M. Janssen, 90 min
Code Fail is hier van toepassing
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets16,00thema Methodiek SO4:M. Janssen, schriftelijk examen 90 min.
Code Fail is hier van toepassing
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00thema Methodiek SO4: mondeling examen M. Janssen : 30 min/student in lokaal 04.018.
Code Fail is hier van toepassing
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on34,00thema Methodiek basisonderwijs 4, mondeling examen, E. Alders: 30' per student
Code Fail is hier van toepassing

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student voor één deelexamen een deelcijfer behaalt tussen 8/20 en 9,5/20, wordt de eindscore voor het opleidingsonderdeel bepaald door het gewogen gemiddelde van de deelexamens.Voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel worden meerdere deelexamens georganiseerd.
- In het deelexamen Secundair Onwderijws 4 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: past de didactiek toe van luisteren in de klas.
- In het deelexamen Basisonderwijs 4 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: de student kan doelgerichte lesopdrachten uitwerken voor leerlingen van het basisonderwijs, de student kan verschillende werkvormen, methodieken en didactische processen voor muzieklessen in het basisonderwijs toepassen in de lespraktijk.