Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Mode 3 atelier 1 basic25074/1839/2021/1/46
Studiegids

Mode 3 atelier 1 basic

25074/1839/2021/1/46
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Mode
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Mode
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Mode 3 atelier 1 basic
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Duyck Mireille
Andere co-titularis(sen): Smout Stef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 100,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan een correcte vakterminologie hanteren
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
heeft inzicht in de invloed van subculturen en hedendaagse maatschappelijke stromingen op mode
kan de verschillende verwerkingsmethodes van grondstoffen toelichten
kan een correcte vakterminologie hanteren
kan het ontwikkelingsproces van een kledingstuk ondersteunen met computerprogramma's
past begrippen en methodes uit compositieleer en kleurenleer toe bij het stylen
past de basismethodes en -technieken van het modetekenen toe bij styling en ontwerp
kan aanpassingen maken op het basispatroon om een modeontleding voor te bereiden
kan de kaderverruiming correct toepassen
kan op verschillende manier tot een model komen ( drapage, platte tekening, rasteropstelling)
kan de basismouwen tekenen bij verschillende modellen
kan de basismouw manipuleren tot een model
Zelfontwikkeling: creatief denken
kan creatieve ideeën omzetten naar bruikbare realisaties
kan experimenten opzetten i.v.m. vorm kleur en materiaal
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan experimenten opzetten i.v.m. vorm kleur en materiaal
kan opzoekingswerk verrichten i.v.m. de te realiseren deelstukstudie
kan op verschillende manieren basispatronen opstellen
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan a.d.h.v.. een persoonlijk stappenplan het project realiseren
kan het proces tussen creatie, vormgeving en realisatie uitwerken binnen de voorgestelde tijd

Leerinhoud

Onderdeel Creatie Ontwerpen en Creatie Ontwerpen digitaal:

- basismethodes figuurtekenen en modetekenen geschikt voor lespraktijk (theorie en praktijk)
- subculturen en hedendaagse ontwikkelingen en hun invloed op trends in mode
- ontwerpen vanuit modellijnen (theorie en praktijk)
- ontwerpen met harmonie in belijning en kleur met het historisch kostuum en subculturen als inspiratiebron (theorie en praktijk)
- basismethodes voor het weergeven van kledingdetails en accessoires geschikt voor lespraktijk (theorie en praktijk)
- technieken om het creatief denkproces te stimuleren (theorie en praktijk)
- technieken om een creatief ontwerpproces te stimuleren (theorie en praktijk)
- creatieve ideeën omzetten naar bruikbare digitale ontwerpen.
- het ontwikkelingsproces van een kledingstuk digitaal ondersteunen.

Onderdeel Realisatie

- ergonomisch en veilig werken

- afwerkingstechnieken voor kleding, interieur en accessoires

- splitten

- polsboorden

- ingesneden zakken 

Onderdeel Vormgeving

- modelontleding van mouwen, splitten en zakken.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Basis tekengerief: potlood, gom, lange lat, driehoekenVerplicht
BenodigdhedenVerplicht€ 50,00
Spoelhulzen en spoelen voor de naaimachinesVerplicht€ 50,00
StoffenVerplicht€ 50,00
Figure drawing for fashion designVerplicht
 • Auteur: E. Drudi, T. Paci
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Studiematerialen (tekst): Verplicht
Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen114,00 uren
 • Omschrijving: materiaal voor Creatie

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets33,00Open en gesloten vragen / Open boek Examentijd 3 uur
Semester 1Vaardigheidstoets hands on34,00Open boek Examentijd 3 uur
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)33,00Vaardigheidstoets: inleveren taken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets33,00Open en gesloten vragen / Open boek Examentijd 3 uur
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on34,00Open boek Examentijd 3 uur
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)33,00Vaardigheidstoets: inleveren taken

Toetsing (tekst)