Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Mode 3 toegepaste didactiek25149/1839/2021/1/74
Studiegids

Mode 3 toegepaste didactiek

25149/1839/2021/1/74
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
    Keuzeoptie:
    • Mode
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Mode
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Smout Stef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan taalgericht vakonderwijs concreet toepassen
kan tekstueel didactisch materiaal correct opstellen
Leerbevordering: doelgericht werken
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
kan de basisprincipes van evaluatie beargumenteren, afwegen
kan de basisprincipes van evaluatie concretiseren in een geschikte evaluatiemethode voor een les(senreeks)
kan de kwaliteitscriteria van een goede toetsing weergeven en beargumenteren
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan verschillende didactische werkvormen doelgericht inzetten in een lesontwerp
kan werkvormen selecteren in functie van de beginsituatie en doelstellingen
kan een methode ontwikkelen om leerlingen te stimuleren om te werken met materialen bestemd voor de afvalstroom
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kan milieubewustzijn integreren in alle facetten van het lesgeven binnen mode
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan vanuit een veelheid aan materialen een methode ontwikkelen om een estetische selectie te maken in functie van het uit te werken project

Leerinhoud

werkvormen en de didactische aanpak aanpassen naar de doelgroep.

De organisatorische kant van complexere werkvormen wordt ruim besproken.

Het ontwerpen van goed en duurzaam didactische materiaal, aan de hand van het NAAVO- principe

De specifieke evaluatievormen in het modeonderwijs in de tweede en de derde graad komen aan bod.

Deze evaluatievormen omvatten o.a. het maken en evalueren van presentaties met oog op compositie en kleur, het commerciële aspect, het interieur en het modebeeld. Tevens komen de GIP-projecten aan bod en studentendossiers.

We bestuderen hiermee het leerplan van de tweede en de derde graad.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Mode 3 toegepaste didactiekVerplicht€ 3,55
StudiewijzerVerplicht
LeerplannenVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00mondeling - 20 minuten per student
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00mondeling - 20 minuten per student