Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Mode 4 atelier 2 uitbreiding25075/1839/2021/1/80
Studiegids

Mode 4 atelier 2 uitbreiding

25075/1839/2021/1/80
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Mode
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Mode
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Mode 4 atelier 2 uitbreiding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Smout Stef
Andere co-titularis(sen): Duyck Mireille
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 15,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
kan subculturen bespreken en gebruiken als inspiratiebron voor authentieke, hedendaagse ontwerpen
Interactie: taal ontwikkelen
kan een correcte vakterminologie hanteren
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
kan de invloed van maatschappelijke contexten op trends verklaren
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan authentieke creaties ontwerpen voor een specifieke doelgroep
kan de kenmerken van een historisch kostuum bespreken
kan een correcte vakterminologie hanteren
kan het ontwikkelingsproces van een kledingstuk ondersteunen met computerprogramma's
kan de juiste basismodellen kiezen om te starten aan de modelontleding
kan de juiste aanpassingen maken in functie van het kledingstuk en het model
kan de opstelling van basismodellen van kragen uittekenen
kan de basismodellen van kragen wijzigen naar modische modellen
kan de opstellingen van kragen onderling met elkaar in verband brengen
Zelfontwikkeling: creatief denken
kan authentieke creaties ontwerpen voor een specifieke doelgroep
kan creatieve ideeën omzetten naar bruikbare realisaties
kan een historisch kostuum gebruiken als inspiratiebron voor authentieke, hedendaagse ontwerpen
kan experimenten opzetten i.v.m. vorm kleur en materiaal
kan experimenten opzetten i.v.m. vorm, kleur en materiaal
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan experimenten opzetten i.v.m. vorm kleur en materiaal
kan experimenten opzetten i.v.m. vorm, kleur en materiaal
kan opzoekingswerk verrichten i.v.m. het te realiseren kledingstuk
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan a.d.h.v.. een persoonlijk stappenplan het project realiseren
kan het proces realiseren binnen de voorgestelde tijd

Leerinhoud

Onderdeel Creatie digitaal ontwerpen

Creatieve ideeën omzetten naar bruikbare digitale ontwerpen.

Het ontwikkelingsproces van een kledingstuk digitaal ondersteunen.

Modellen samenstellen met tools vanuit designersnexus
- modische schets
- technische schets
- naadsymbolen

Onderdeel Realisatie

- Technieken met betrekking tot mouwen - kragen - blouse - jurk

Onderdeel Vormgeving

- modelontleding van blouse en jurk

- modellen van kragen
Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Basisbenodigheden voor uitvoering (schaar, spelden,...)Verplicht€ 50,00
modetijdschriftenVerplicht
Spoelhulzen en spoelen voor de naaimachinesVerplicht€ 50,00
StoffenVerplicht€ 30,00
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets33,00VORMGEVING - Praktijkexamen patroontekenen - Open en gesloten vragen / Open boek examen - 180 minuten
Semester 2Kennistoets34,00REALISATIE - Praktijkexamen - Uitwerken van een werkstuk aan de hand van Technische fiches - 180 minuten
Semester 2Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)33,00CREATIE - Indienen van opdrachten tijdens het semester
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets33,00VORMGEVING - Praktijkexamen patroontekenen - Open en gesloten vragen / Open boek examen - 180 minuten
Tweede examenperiodeKennistoets34,00REALISATIE - Praktijkexamen - Uitwerken van een werkstuk aan de hand van Technische fiches - 180 minuten
Tweede examenperiodeKennistoets permanent (Permanente evaluatie)33,00CREATIE - Indienen van opdrachten