Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Mode 4 toegepaste didactiek25150/1839/2021/1/11
Studiegids

Mode 4 toegepaste didactiek

25150/1839/2021/1/11
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
    Keuzeoptie:
    • Mode
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Mode
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Smout Stef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 70,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen uitwerken voor een concreet leerstofonderdeel
kan de principes en werkwijzen van differentiatie weergeven en beargumenteren
kan digitale didactiek en digitale media doelgericht verweven met de didactiek van het vak
Kan een didactische methode ontwikkelen om binnen mode-design, vormgeving en realisatie een ongeremde wisselwerking te doen ontstaan met het oog op differentiatie en remediëring
Kan een lessituatie binnen mode zodanig inrichten op vlak van werkvorm en organisatie, dat deze differentiatie stimuleert,
kan eenvoudige differentiatietechnieken uitwerken in het lesontwerp
kan enkele complexe werkvormen inzichtelijk weergeven
kan het gebruik van complexe werkvormen relateren aan de principes van differentiatie

Leerinhoud

complexe werkvormen uitwerken ifv leerbevordering.

Uitdieping van de principes van differentiatie.

complexere werkvormen relateren aan het differentiëren.

Digitale media en digitale didactiek

Organisatie en management voor modeonderwijs ifv confectie en retouche

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
LeerplannenVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges3,00 uren
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Mondeling examen - 20 minuten per student
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Mondeling examen - 20 minuten per student