Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
NCZ 3 analyse van ethische vraagstukken25076/1839/2021/1/17
Studiegids

NCZ 3 analyse van ethische vraagstukken

25076/1839/2021/1/17
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Niet-confessionele zedenleer
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als NCZ 3 analyse van ethische vraagstukken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Saey Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
De historiek en inhoud van het darwinisme kunnen toelichten
De uitgangspunten van de basistheorieën in de sociale wetenschappen kunnen toelichten
De uitgangspunten van de basistheorieën in de psychologie kunnen toelichten
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Kritisch kunnen vergelijken van het darwinisme en creationisme
Kritisch kunnen vergelijken van de basistheorieën in de sociale wetenschappen
Kritisch kunnen vergelijken van de basistheorieën in de psychologie
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Darwinistische theorie kunnen hanteren bij het analyseren van ethische vraagstukken
De basistheorieën in de sociale wetenschappen kunnen hanteren bij het analyseren van ethische vraagstukken
De basistheorieën in de psychologie kunnen hanteren bij het analyseren van ethische vraagstukken

Leerinhoud

Deze cursus geeft een inleiding tot de evolutietheorie, enkele theorieën in de sociale wetenschappen en de psychologie, en hun gebruik bij hedendaagse ethische vraagstukken. De cursus biedt zo nodige achtergrond voor het ontwikkelen van lessen in de themavelden Identiteit, Samenleven-democratie-burgerschap, Economie, Wetenschap en Milieu van het leerplan NCZ. 

 

Studiematerialen (lijst)

Cursus Analyse van ethische vraagstukkenVerplicht
StudiewijzerAanbevolen
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets75,00schriftelijk examen (90')
Semester 1Vaardigheidstoets hands off25,00In te dienen paper
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off25,00In te dienen paper
Tweede examenperiodeKennistoets75,00schriftelijk examen (90')