Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
NCZ 3 inleiding tot de axiologie25077/1839/2021/1/51
Studiegids

NCZ 3 inleiding tot de axiologie

25077/1839/2021/1/51
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Niet-confessionele zedenleer
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als NCZ 3 inleiding tot de axiologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vervoort Thierry
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 5,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
De consequenties van de resultaten van psychologische experimenten voor het didactisch m.b.t. morele opvoeding kunnen uitleggen
De fundering van een vrijzinnig humanistische moraal kunnen weergeven
Een overzicht kunnen geven van begrippen uit de descriptieve axiologie
elementen uit de descriptieve axiologie kunnen toepassen
ethische vraagstukken kunnen beschrijven met behulp van begrippen uit de descriptieve axiologie
Rechtvaardigheidsbeginselen kunnen uitleggen
Verbanden kunnen leggen tussen resultaten van een aantal sociaal-psychologische experimenten en beperkingen van de autonomie van de moraal
Zelfontwikkeling: creatief denken
Criteria voor autonoom en kritisch denken kunnen weergeven
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Het eigen waardenpatroon kunnen construeren
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Een argumentatie voor de inrichting van levensbeschouwelijke vakken kunnen ontwikkelen
Het vrijzinnig humanistisch opvoedingsideaal kunnen lokaliseren in het onderwijsveld
Rechtvaardigheidsbeginselen kunnen toepassen op morele dilemma's
Verbanden kunnen leggen tussen een aantal psychologische experimentele gegevens en verdraagzaamheid

Leerinhoud

De cursus geeft een inleiding in de ethiek als moraalwetenschappelijke discipline. Het eerste deel behandelt de descriptieve ethiek en analyseert het verschil tussen feitenoordelen en waardeoordelen. Er wordt dieper ingegaan op de structuur van waardeoordelen, waardepatronen en waardenhiërarchieën, gekoppeld aan soorten normen.  Bespreking van enkele socaal-psychologische experimenten m.b.t. moraal en strategieën voor morele vorming. Er wordt regelmatig terug gekoppeld van de theorie naar de klaspraktijk in het algemeen en naar het leiden van een ethisch gesprek in het bijzonder.

Studiematerialen (lijst)

Cursus NCZ-Inleiding tot de axiologieVerplicht€ 5,00
  • Auteur: J. Van Vaek
StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00schriftelijk (90')
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk (90')