Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Nederlands 4 taalvariatie25088/1839/2021/1/37
Studiegids

Nederlands 4 taalvariatie

25088/1839/2021/1/37
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Nederlands
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Nederlands
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Caelen Deeviet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
analyseert een praktijkvoorbeeld op basis van (inter)culturele en/of meer talige aspecten
Interactie: taal ontwikkelen
communiceert vlot en correct mondeling en schriftelijk
herkent, beschrijft en illustreert aspecten van taalwetenschap, taalvariatie en taalverwerving
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
toont de huidige aanwezigheid van de Nederlandse taal in de wereld aan en verklaart die historisch
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
situeert en beschrijft de historische ontwikkeling van de Nederlandse taal in de maatschappelijke context
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
toont de taalkundige gelijkenissen en verschillen tussen het Nederlands en andere Germaanse talen aan

Leerinhoud

Dit semester bestuderen we de verschillende varianten van het Nederlands doorheen de tijd, maar ook die van vandaag. Er is aandacht voor sociolinguïstiek, dierentaal, neurolinguïstiek, taalverwerving en psycholinguïstiek. 

Je zet je de literatuurstudie verder, zowel in de diepte, als in de breedte: je verkent de literatuurgeschiedenis en past op aangeboden teksten de verhaalanalyse toe. Literatuur wordt niet als een geïsoleerd fenomeen behandeld, maar wel als element van een groter maatschappelijk, cultureel en historisch kader. Daarom verwachten we dat je op de hoogte bent van het huidige culturele aanbod, dat je een cultuurparticipant bent en de actualiteit in het algemeen volgt.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Nederlands 4Verplicht€ 4,50
 • Auteur: Vakgroep Nederlands
StudiewijzerVerplicht
Handboek Spraakmakend NederlandsVerplicht€ 9,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands on30,00
Semester 2Kennistoets35,00mondeling examen 20'
schriftelijk examen 120'
Semester 2Vaardigheidstoets hands off25,00
Semester 2Portfolio10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets35,00mondeling examen 20'
schriftelijk examen 120'
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off25,00+ indienen taak
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on30,00
Tweede examenperiodePortfolio10,00

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere
deelexamens met name een kennistoets, een vaardigheidstoets hands on, een vaardigheidstoets hands off en een portfolio. Als de student in de eerste examenperiode voor
dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere
deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan
wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de
student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De
deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op
20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenkans.