Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Nederlands 4 toegepaste didactiek25089/1839/2021/1/71
Studiegids

Nederlands 4 toegepaste didactiek

25089/1839/2021/1/71
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Nederlands
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Nederlands
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Caelen Deeviet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
communiceert vlot en correct mondeling en schriftelijk
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen uitwerken voor een concreet leerstofonderdeel
kan de principes en werkwijzen van differentiatie weergeven en beargumenteren
kan digitale didactiek en digitale media doelgericht verweven met de didactiek van het vak
kan eenvoudige differentiatietechnieken uitwerken in het lesontwerp
kan enkele complexe werkvormen inzichtelijk weergeven
kan het gebruik van complexe werkvormen relateren aan de principes van differentiatie
verwoordt didactische principes en gevarieerde werkvormen specifiek voor leerlingen met Nederlands als tweede taal en past ze toe
ontwerpt op een originele manier een inductieve les taalbeschouwing, luisteren of spreken.
analyseert en verantwoordt de opbouw van een les taalbeschouwing, luisteren of spreken.

Leerinhoud

Dit semester ga je dieper in op verschillende manieren om de inhouden van het domein ‘luisteren’ en 'lezen' over te brengen.
Taalbeschouwing kan aan alle vaardigheden gekoppeld worden. We verfijnen de inductieve aanpak ervan.
Uiteraard worden telkens bruggen gebouwd naar de stage.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Nederlands 4Verplicht€ 3,65
 • Auteur: Vakgroep Nederlands
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren
 • Omschrijving: excursie Atlas documentatiecentrum - eventuele kosten voor rekening van de student

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)50,00eerste examenperiode schriftelijk examen: 120'

tweede examenperiode schriftelijk examen: 120' + indienen taak


Semester 2Kennistoets50,00schriftelijk examen 120'
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00schriftelijk examen 120'
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)50,00schriftelijk

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere
deelexamens met name een kennistoets en een vaardigheidstoets hands off permanent. Als de student in de eerste examenperiode voor
dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere
deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan
wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de
student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De
deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op
20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenkans.