Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
PKV muziek 4 muzikale begeleiding25154/1839/2021/1/50
Studiegids

PKV muziek 4 muzikale begeleiding

25154/1839/2021/1/50
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Project Kunstvakken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Steeman Greet
Andere co-titularis(sen): Alders Elisabeth
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 76,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
demonstreert de verder ontwikkelde pianotechnische vaardigheden door middel van pianorepertoire en oefeningen
hecht belang aan muzikaliteit in alle parameters (volume, tempo, continuïteit,...)
krijgt verschillende handvaten om op zelfstandige wijze een compositie te kunnen analyseren
vergaart inzichten betreffende de compositiemethodes en technieken doorheen de westerse muziekgeschiedenis
zingt melodieën en speelt eigengemaakte begeleidingen met gebruik van nevengraden aan de piano en kan die transponeren
zingt moeilijkere notenleerlessen en begeleidt zichzelf aan de piano
Zelfontwikkeling: creatief denken
begeleidt zichzelf met gepaste harmonisatie en begeleidingsmotief aan de piano bij het zingen van een prima vista melodie met gebruik van tussendominanten en nevengraden
speelt een atonale improvisatie met aandacht voor vorm en expressie aan de piano

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel Muzikale Begeleiding 4 heeft 2 thema's:
- Muziektheorie 4
- Praktische Harmonie 4

Studiematerialen (lijst)

Cursus Praktische harmonie en partiturenVerplicht€ 5,00
StudiewijzerVerplicht
www.ismlp.orgVerplicht

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Liedbundels allerhande

Handboeken: Doe je mee AMV 3? Doe je mee AMV 4 ? (lerarenboek 22 €)
Auteur: J. De Ryck - L. Dieltiens - M. Van den Broeck

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands on50,00thema Praktische harmonie 4 - praktijk examen, G. Steeman: 15'/student in lokaal 4.015 + 15'/student voorbereiding in lokaal 4.014
code fail is hier van toepassing
Semester 2Kennistoets33,33thema Muziektheorie 4 - E. Alders, schriftelijk examen: 120'
code fail is hier van toepassing
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)16,67thema Praktische harmonie 4 , G. Steeman
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets33,33Thema muziektheorie 4, E. Alders,
schrifelijk examen 120'
code fail is hier van toepassing


Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on66,67thema Praktische harmonie 4 - praktijk examen: 15'/student in lokaal 4.015 + 15'/student voorbereiding in lokaal 4.014
code fail is hier van toepassing

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student voor één deelexamen een deelcijfer behaalt tussen 8/20 en 9,5/20, wordt de eindscore voor het opleidingsonderdeel bepaald door het gewogen gemiddelde van de deelexamens.Voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel worden meerdere deelexamens georganiseerd.
- In het deelexamen Praktische Harmonie 4 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar PKV later in het werkveld aan de slag te kunnen: De student zingt moeilijkere notenleerlessen en begeleidt zichzelf aan de piano, De student begeleidt zichzelf met gepaste harmonisatie en begeleidingsmotief aan de piano bij het zingen van een prima vista melodie met gebruik van tussendominanten en nevengraden, De student hecht belang aan muzikaliteit in alle parameters (volume, tempo, continuïteit,...), De student demonstreert de verder ontwikkelde pianotechnische vaardigheden door middel van pianorepertoire en oefeningen, De student zingt melodieën en speelt eigengemaakte begeleidingen met gebruik van nevengraden aan de piano en kan die transponeren, De student speelt een atonale improvisatie met aandacht voor vorm en expressie aan de piano.
- In het deelexamen Muziektheorie 4 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar PKV later in het werkveld aan de slag te kunnen: De student analyseert composities uit verscheidene stijlperiodes, De student vergaart inzichten betreffende de compositiemethodes en technieken doorheen de westerse muziekgeschiedenis, De student krijgt verschillende handvaten om op zelfstandige wijze een compositie te kunnen analyseren.