Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Techniek 4 transport27398/1839/2021/1/07
Studiegids

Techniek 4 transport

27398/1839/2021/1/07
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Techniek
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Techniek 4 transport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT, Vermeiren Kristel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Verklaart en past mechanismen om kracht en beweging over te brengen toe
onderzoekt transportmoglijkheden en bijbehorende systemen en processen. (open houding)
onderzoekt de impact van transport op milieu en samenleving. (open houding)
realiseert aan de hand van een iteratief technisch proces een opgegeven techniekproject binnen het ervaringsgebied transport. (verbeeldingskracht)
vertaalt zijn/haar eigen iteratief onderzoek dmv bruikbare lesmiddelen zodat het geschikt is voor de eerste graad. (perspectiefneming)
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Gebruikt het meest voor de handliggende communicatiemiddel zoals een schets, een schema, een werktekening, een recept of schaalmodel bij het ontwerpen van een opgegeven techniekproject

Leerinhoud

geschikte leerinhouden hanteren
geeft de invloed van energieproblemen op transport aan
Verwoordt de impact van transport op milieu en samenleving
Verklaart en past mechanismen om kracht en beweging over te brengen toe
Schetst de evolutie van een transportmiddel 

 

Studiematerialen (lijst)

Cursus Techniek 4 transportVerplicht€ 5,00
 • Auteur: M. De Boeck
StudiewijzerVerplicht
Cool! 1 LeerwerkboekVerplicht€ 18,00
 • Auteur: N. Biebuyck, M. Descheemaeker, I. Jansen, E. Laporte
Cool! 2Verplicht€ 17,50
 • Auteur: Biebuyck N., Descheemaeker M., Jansen I., Lemmens G., Tommelein M.
Handboek Infofiches Technische activiteiten/TechnologieVerplicht€ 20,50
 • Auteur: W. Broos, S. Dehond, A. Michils

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
 • Opmerking: 

Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00De projectopdracht hernemen is mogelijk. De student dient ten laatste op de dag voor de zomerstop zelf contact op te nemen met de lector. Opdracht in te dienen op de dag van het schriftelijk examen.